Cập nhật ngày 27/07/2011 - 17:13:48

           

Hà Nội Sẽ xác định tổng nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp

- Để đảm bảo tính tổng thể và đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, đưa công tác quản lý, phát triển nhà ở vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đề nghị Sở Xây dựng xác định tổng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định địa điểm xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội…

Ngày 25/7, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 204/TB-UBND, thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố về công tác quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Trong tháng 8/2011, Hà Nội sẽ xác định địa điểm xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội (Ảnh minh họa: HNM)

Trong tháng 8/2011, Hà Nội sẽ xác định địa điểm xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội (Ảnh minh họa: HNM)

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng xác định tổng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng (thu nhập thấp, nhà ở học sinh, sinh viên, công nhân, nhà ở cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương ngân sách); Tổng kết đánh giá Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006-2010, dự thảo Chương trình tổng thể về phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2011.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất chọn một địa điểm đất sạch, tổ chức đấu thầu thí điểm lựa chọn một chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về kỹ thuật và giá, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2011.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội xác định địa điểm đất xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương ngân sách và nhà ở tái định cư để đảm bảo cân đối chung tổng thể, đồng bộ, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2011.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan xác định giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trình UBND Thành phố quyết định trong tháng 7/2011.

Kim Thanh

CPV

* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan