Cập nhật ngày 01/07/2020 - 09:04:06

           

Chính thức thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ

- Ngày 01/7/2020, Tổng cục Thống kê tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên phạm vi cả nước. Đây là lần đầu tiên tiến hành điều tra giữa kỳ.

Lần đầu tiên tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ

Theo Tổng cục Thống kê, Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc điều tra nhằm đáp ứng các mục đích sau:

Một là, để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Hai là, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế.

Ba là, nhằm cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

“Cuộc điều tra được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, UBND xã. Đối tượng điều tra bao gồm: Lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn”, Tổng cục Thống kê cũng cho biết.

Cuộc điều tra tập trung vào 3 nhóm thông tin lớn, bao gồm:

(i) Thông tin thực trạng sản xuất nông nghiệp: Đơn vị sản xuất; lao động; đất nông nghiệp và diện tích sản xuất nông nghiệp; số lượng gia súc, gia cầm chủ yếu; số lượng và công suất máy móc thiết bị chủ yếu dùng cho sản xuất nông nghiệp; thông tin về hoạt động trợ giúp cho sản xuất nông nghiệp; thông tin chuyên sâu đánh giá hoạt động sản xuất nông nghiệp của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả;

(ii) Thông tin về nông thôn: Số hộ, nhân khẩu; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin hỗ trợ sản xuất ở nông thôn; thông tin về các hình thức phát triển kinh tế nông thôn; thông tin khác về nông thôn;

(iii) Thông tin về cư dân nông thôn: Số hộ dùng điện, số hộ dùng nước máy; số hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; số hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; số lượt người khám chữa bệnh tại trạm y tế xã; số lượt người được tập huấn, dạy nghề miễn phí; số hộ vay vốn và nguồn vay ưu đãi; thông tin cơ bản một số chức danh lãnh đạo xã;…

Theo Tổng cục Thống kê, vì là kỳ đầu tiên thực hiện nên cuộc điều tra này có những điểm mới so với Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và các kỳ tổng điều tra trước đây. Cụ thể là, về phạm vi điều tra, Tổng cục Thống kê thực hiện điều tra mẫu hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp, thông tin suy rộng đến cấp tỉnh. Vì là điều tra mẫu nên đối với điều tra hộ sẽ có quy mô nhỏ hơn so với kỳ tổng điều tra năm 2016, (khoảng 1,4 triệu hộ so với 17 triệu hộ kỳ Tổng điều tra năm 2016).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra, từ chuẩn bị mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả điều tra. Trong thu thập thông tin, các điều tra viên ghi thông tin vào phiếu điều tra điện tử trên máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc ghi vào phiếu điều tra trực tuyến hoặc tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, sau đó dữ liệu sẽ được đồng bộ về máy chủ của Tổng cục Thống kê để xử lý, tổng hợp.

“Thông tin về hộ của cuộc điều tra này được kết nối với dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Toàn bộ thông tin về hộ và nhân khẩu của hộ từ sơ sở dữ liệu Tổng điều tra dân số 2019 sẽ được kết nối với dữ liệu Điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ năm 2020 (đối với những hộ thuộc phạm vi điều tra). Điều tra viên cập nhật những thay đổi về hộ và những thay đổi về nhân khẩu của hộ trong khoảng thời gian từ 01/4/2019 đến 01/7/2020 vào phiếu điều tra”, Tổng cục Thống kê cũng cho biết.

Theo Tổng cục Thống kê, thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/7/2020. Thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2020 và kết thúc ngày 20/7/2020. Dự kiến, tổng hợp và công bố số liệu sơ bộ các chỉ tiêu chủ yếu vào tháng 12/2020, công bố số liệu chính thức vào tháng 3/2021./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan