Cập nhật ngày 27/08/2020 - 13:27:10

           

6 tháng đầu năm 2020, GRDP vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ước giảm 0,68%

- Kinh tế-xã hội 14 tỉnh vùng miền Trung trong 7 tháng đầu năm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng GRDP Vùng ước giảm 0,68%; là vùng duy nhất GRDP 6 tháng giảm so cùng kỳ 2019; có 11/14 địa phương có tăng trưởng so với cùng kỳ 2019 và 3 địa phương giảm (cả nước có 12 địa phương giảm).

Kinh tế du lịch của Vùng đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19

Nhóm 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ có tăng trưởng, trong đó cao nhất là Thanh Hóa 3,7%, Quảng Trị 4,17%; nhóm 8 địa phương vùng Nam Trung Bộ 5 tỉnh có tăng trưởng và 3 giảm so cùng kỳ 2019: TP. Đà Nẵng giảm 3,61%, tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa giảm nhiều nhất cả nước lần lượt là 11,51% và 12,02%. Đây cũng chính là 3 địa phương có tỷ trọng công nghiệp, du lịch, dịch vụ cao trong vùng.

GRDP khu vực nông, lâm, ngư nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tăng 2,05% so với cùng kỳ 2019, cao hơn mức bình quân tăng 1,19% của cả nước; GRDP khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 3,79% so với cùng kỳ 2019, trong đó có 12 địa phương có tăng trưởng và 2 địa phương giảm: TP. Đà Nẵng giảm 1,8%; tỉnh Quảng Nam giảm sâu 20%, trong đó công nghiệp giảm 22,3% là địa phương có mức giảm ngành công nghiệp – xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 lớn nhất cả nước.

Khu vực dịch vụ là một trong lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế các địa phương, chiếm trên 43% trong cơ cấu GRDP Vùng, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, trong đó các ngành giảm nhiều có: du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ hỗ trợ, vận tải kho bãi, ngành bán buôn và bán lẻ. GRDP 6 tháng giảm 4,74% so với cùng kỳ 2019, là vùng giảm nhiều nhất so với các vùng khác của cả nước; có 11/14 địa phương giảm, trong đó: Thừa Thiên Huế giảm 2,26%; Tp.Đà Nẵng giảm 4,62%, Quảng Nam giảm 10,68%, Quảng Ngãi giảm 3,82%, Bình Định giảm 1,72%, Khánh Hòa giảm 3,67%.

Theo báo cáo Tổng cục Hải quan 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Vùng tăng khá, ước đạt 17,19 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ 2019, cao hơn mức giảm của cả nước (giảm 0,8%). Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt 8,02 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ 2019, cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước tăng 1,7%); Tổng kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đạt 9,16 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ 2019, cao hơn mức giảm của cả nước (giảm 3%);

Toàn vùng có 7/14 địa phương có xuất khẩu 7 tháng tăng so cùng kỳ 2019 là: Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong đó chiếm tỷ trọng cao có Quảng Ngãi đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, tăng 72% so với cùng kỳ 2019.

Trong 7 tỉnh xuất khẩu giảm đáng lo ngại có Thanh Hóa chiếm tỷ trọng 23% vùng, giảm 5,5%; TP. Đà Nẵng chiếm 10% vùng, giảm 12% so cùng kỳ.

Theo báo cáo của các địa phương, thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2020 của vùng ước đạt 97.311 tỷ đồng (5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm đạt 41.934 tỷ đồng), bằng 48,86% dự toán.

Trong đó, thu nội địa đạt 74.517 tỷ đồng, đạt 45,91% dự toán (theo số liệu của Tổng cục Thuế cả nước đạt 53%), trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 15.777 tỷ đồng, đạt 55,31% dự toán.

Thu nội địa 7 tháng đầu năm 2020 đạt thấp so với dự toán do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu vực dịch vụ giảm do bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Chi ngân sách 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 124.318 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, trong đó chi đầu tư ước đạt 37.295 tỷ đồng, chi thường xuyên ước 67.374 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước đã giải ngân được 10,12 tỷ USD, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đầu tư nước ngoài tập trung cao ở các vùng kinh tế trọng điểm và các địa phương có tiềm năng thế mạnh phát triển, trong đó Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung xếp thứ 03/06 vùng (sau vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng) với 908 dự án, tổng vốn đầu tư 16,1 tỷ USD, chiếm 10,1% tổng vốn. Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đà Nẵng lần lượt là các địa phương thu hút nhiều nhất vốn đầu tư của Vùng.

Tính đến cuối tháng 7, tại 14 địa phương vùng miền Trung có tổng số 103.435 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 7 tháng đầu năm 2020 có 10.536 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 14% cả nước), với số vốn đăng ký là 89.046 tỷ đồng (chiếm 9,5% cả nước), giảm 7,5% về số doanh nghiệp và 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 97.181 (chiếm 16,2% cả nước), giảm 38,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 4.421 doanh nghiệp (chiếm 15,5% cả nước), tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có: 5.867 doanh nghiệp (chiếm 17,9% cả nước), tăng 43% so với cùng kỳ năm 2019; 4.227 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (chiếm 19,4% cả nước), tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2019; 1.320 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (chiếm 14,8% cả nước), giảm 1,6% so cùng kỳ năm 2019.

Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm, duy trì ổn định xã hội và đời sống nhân dân, không có địa phương nào phát sinh thiếu đói. Các gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ tiếp tục được triển khai tích cực, các địa phương đã ban hành kế hoạch và triển khai việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan