Cập nhật ngày 27/01/2015 - 11:26:52

           

Tỉnh Quảng Ninh và KKT Vân Đồn đón nhận cơ chế, chính sách đặc thù

- Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu Kinh tế Vân Đồn.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh cũng như Khu Kinh tế Vân Đồn sẽ được áp dụng một số cơ chế đặc thù riêng.

Cụ thể là, đối với tỉnh Quảng Ninh: Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND Tỉnh được thành lập Công ty đầu tư tài chính nhà nước để huy động vốn xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng trên cơ sở mô hình Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh. UBND tỉnh xây dựng Đề án thành lập Công ty đầu tư tài chính nhà nước của Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Việc ứng vốn kế hoạch từ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ của năm sau thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đặc biệt, UBND Tỉnh báo cáo Chính phủ xem xét, xử lý.

UBND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc phát triển khu công nghiệp Việt Hưng trở thành khu công nghiệp chuyên sâu trên cơ sở mô hình các khu công nghiệp chuyên sâu tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, UBND Tỉnh được xem xét hỗ trợ một phần vốn từ nguồn ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm như Đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; cảng biển Hải Hà; Dự án Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, Dự án Bảo vệ môi trường Vịnh Bái Tử Long.

Ngoài ra, Tỉnh cũng được ưu tiên vận động và thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho một số dự án đầu tư phát triển  kinh tế, xã hội và môi trường tỉnh Quảng Ninh,  như: Dự án Bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long; phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). Đồng thời, Tỉnh cũng được xem xét hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đối với một số công trình hạ tầng quan trọng của Tỉnh.

Đối với Khu Kinh tế (KKT) Vân Đồn, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung KKT này vào danh sách các nhóm KKT ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015.

Bên cạnh các ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành Khu Kinh tế Vân Đồn được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, như: Ưu tiên huy động vốn ODA để đầu tư cho một số dự án kết cấu hạ tầng quan trọng trong Khu Kinh tế; được ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa không quá 50% vốn đối ứng cho một dự án ODA của trung ương đầu tư trên địa bàn nhưng địa phương cam kết bố trí vốn đối ứng.

Các dự án đầu tư hạ tầng, như: Sân bay Vân Đồn, hạ tầng công nghệ thông tin Vân Đồn, Bệnh viện quốc tế Vân Đồn, hạ tầng giao thông xuyên đảo được xem xét hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn trái phiếu chính phủ, nguồn ODA. Ngoài ra, Khu Kinh tế Vân Đồn cũng được vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện các dự án cảng du lịch, bến du thuyền thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương đầu tư. Việc cho vay lại, quản lý và sử dụng nguồn vay lại, hoàn trả vốn vay thực hiện theo quy định hiện hành./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan