Cập nhật ngày 18/04/2015 - 09:20:51

           

Xây dựng trung tâm nghề cá ở Kiên Giang

- Trong 4 năm qua, từ năm 2010-2014, bằng nhiều nguồn vốn, ngành nông nghiệp đã đầu tư, nâng cấp 83 cảng cá trong cả nước với tổng vốn hơn 850 tỷ đồng.

Tuy nhiên do việc đầu tư thiếu kết hợp các cảng cá với khu neo đậu tránh trú bão thành hệ thống đồng bộ trong đầu tư, quản lý và sử dụng; các hạng mục đầu tư chưa phù hợp với loại tàu, nghề khai thác… đặc biệt cơ sở vật chất hạ tầng không đồng bộ, thiếu hệ thống xử lý nước thải… đã ảnh hưởng đến chất lượng và tổn thất sau thu hoạch và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, dẫn đến các công trình này chưa phát huy hiệu quả tốt, nhanh xuống cấp…

Trong tình hình này, để hướng đến nghề cá hiện đại nhất thiết phải xây dựng những trung tâm nghề cá lớn. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên toàn quốc sẽ xây dựng 6 trung tâm nghề cá lớn, trong đó có 5 trung tâm gắn với ngư trường trọng điểm và một trong 5 trung tâm này được đặt tại tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam bộ. Kiên Giang là tỉnh có ngư trường lớn, và có điều kiện phát triển rất lớn về kinh tế biển. Năm 2014, sản lượng khai thác của tỉnh đạt trên 462.000 tấn cao nhất cả nước và có hơn 10 ngàn tàu đăng ký hoạt động khai thác.

Ngày 16/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký công văn số 537/TTg-KTN đồng ý chủ trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang chủ động làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét triển khai các bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các Trung tâm nghề cá lớn trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư. UBND tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn này./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan