Cập nhật ngày 26/05/2015 - 21:35:54

           

Nhiều chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính ở lĩnh vực TN&MT

- “Mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính không phải là bỏ vai trò quản lý nhà nước, mà cải cách là để quản lý tốt, công khai, minh bạch đi liền với tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Sáng 26/5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ngành hữu quan về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

 Đã có nhiều chuyển biến

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình và giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, trong giai đoạn thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2007-2010 (Đề án 30), Bộ đã thống kê, công bố 212 thủ tục hành chính và hoàn thành 100% các yêu cầu đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại các nghị quyết của Chính phủ.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ban hành kế hoạch thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ được giao; ban hành Chương trình hành động của Bộ; đã rà soát, chuẩn hóa tên thủ tục hành chính thực hiện tại 4 cấp chính quyền với  212 thủ tục hành chính (trường hợp địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai) và 233 thủ tục hành chính (trường hợp địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai).

Để triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, Bộ đã thành lập, kiện toàn hệ thống Văn phòng một cửa tại trụ sở Bộ; tiếp tục duy trì Văn phòng một cửa tại các đơn vị có trụ sở ngoài Bộ, như: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của Bộ, như: đất đai; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; môi trường... đều được theo dõi, giám sát, quản lý thống nhất.

Bộ thường xuyên tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân; các vướng mắc phản ánh thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ; tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc, tuyên truyền cơ chế chính sách.

Trong lĩnh vực đất đai, Bộ đã công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực này gồm: 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 30 thủ tục); 62 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp (giảm 9 thủ tục). Đồng thời đã rà soát, bãi bỏ một số thủ tục hoặc công việc không cần thiết trong giao đất, cho thuê, cấp giấy chứng nhận.

Về thời gian thực hiện thủ tục đã giảm nhiều so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục, đặc biệt đối với thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công…

Về hồ sơ thực hiện thủ tục cũng đã giảm một số loại giấy tờ phải nộp trong thành phần các loại hồ sơ; bổ sung quy định về hồ sơ thủ tục đăng ký lập dạng số đối với địa phương đã triển khai thực hiện đăng ký điện tử; bổ sung quy định giao dịch điện tử.

Trong lĩnh vực môi trường, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục rà soát, đơn giản hóa về trình tự, thành phần hồ sơ đối với 65 thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng, ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành luật và các nghị định.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Bộ đã cắt giảm được gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết; đồng thời công bố 30 thủ tục hành chính, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và 2 thủ tục hành chính đang được rà soát để chuẩn hóa.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ đã công bố 27 thủ tục hành chính.

So với trước đây, một số giấy tờ, hồ sơ không cần thiết liên quan đến kết quả phân tích chất lượng nước, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất… đã được bãi bỏ; đặc biệt đã thực hiện lồng ghép nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư (đối với trước hợp chưa có công trình khai thác nước mặt, nước biển).

Song, vẫn còn hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng thừa nhận, công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài Nguyên và Môi trường vẫn còn một số hạn chế. Nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ có tính chất nhạy cảm, phức tạp; do vậy thủ tục hành chính cho dù được cải cách từ nhiều năm nay, nhưng kết quả giải quyết chưa được như mong đợi của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể như trong lĩnh vực đất đai, việc công bố thủ tục hành chính về đất đai của địa phương còn chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện còn 22/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành bộ thủ tục hành chính về đất đai.

Trong lĩnh vực khoáng sản, giá tính thuế và khung thuế suất thuế tài nguyên không phù hợp với thực tiễn, tác động tiêu cực đến ngành khai thác, chế biến khoáng sản.

Trong lĩnh vực môi trường, một số văn bản chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 ban hành chậm so với tiến độ.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, thông tin, dữ liệu, số liệu về tài nguyên nước vừa thiếu, vừa không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông và công tác dự báo, cảnh báo sớm diễn biến lưu lượng, chất lượng nước.

Mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính là để quản lý tốt, gắn liền với tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp

Cần công khai, minh bạch tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng là để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn, công khai minh bạch hơn, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng; đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

“Mục tiêu của cải cách thủ tục hành chính không phải là bỏ vai trò quản lý nhà nước mà cải cách là để quản lý tốt, công khai, minh bạch đi liền với tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Đưa ra yêu cầu phải quyết tâm thực hiện để đạt được các yêu cầu, mục tiêu mà Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đặt ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ trước hết lãnh đạo, người đứng đầu các bộ, ngành, các địa phương phải không ngừng nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của mình.

“Muốn cải cách thủ tục hành chính, thì phải hoàn thiện thế chế, luật pháp chứ không thể kêu gọi chung chung”, Thủ tướng phát biểu.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng đã phê bình một số địa phương chậm trễ trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai. Trong đó, có 22 tỉnh, thành phố chưa công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 49 tỉnh, thành phố chưa đưa văn phòng đăng ký đất đai một cấp đi vào hoạt động (48 tỉnh, thành phố mới lập xong đề án và 1 tỉnh chưa lập đề án).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; giải quyết thủ tục hành chính. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường để phục vụ công tác quản lý nhà nước, trước hết là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, Văn phòng Chính phủ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian tới./.

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan