Cập nhật ngày 28/07/2015 - 22:18:30

           

Đồng Tháp: Nhiều kết quả tích cực nửa đầu năm 2015

- Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, CPI của tỉnh liên tiếp nằm trong top 5 của cả nước và đứng vị trí thứ 2/63 tỉnh thành năm 2014. Môi trường đầu tư cải thiện đang ngày càng thu hút đầu tư từ phía doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhiều kết quả khả quan.

Do là năm cuối cùng của giai đoạn Kế hoạch 5 năm, nên ngay từ đầu năm tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 về phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp và dân cư đã cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan.

Ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Tỉnh đạt 7,82%, trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 3,24%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,75%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 11,41%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.249 tỷ đồng, tăng 9,22% so cùng kỳ, đạt 50,96% kế hoạch năm.

Về môi trường đầu tư, năm 2014, CPI tỉnh Đồng Tháp đứng vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố và liên tiếp trong 5 năm liền nằm trong top 5.

Về thu hút dự án đầu tư, trong 6 tháng đầu năm tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 2.011,74 tỷ đồng. Luỹ kế đến nay, tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 245 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 23.226 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh có 195 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 858 tỷ đồng (tăng 15 doanh nghiệp và vốn đăng ký tăng 66 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số 3.828 doanh nghiệp, vốn đăng ký 27.662 tỷ đồng. Hộ kinh doanh đăng ký mới có 3.050 hộ (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014), vốn đăng ký 858 tỷ đồng, nâng tổng số đến nay trên địa bàn Tỉnh có 62.846 hộ kinh doanh, vốn đăng ký 5.593 tỷ đồng. Về doanh nghiệp nhà nước có tổng số 4 doanh nghiệp do Tỉnh quản lý, đã cổ phần hoá 3 doanh nghiệp, còn lại 1 doanh nghiệp giữ nguyên mô hình hoạt động, đang xây dựng kế hoạch để thực hiện cổ phần hoá năm 2016.

Tiếp tục phấn đấu trong 6 tháng cuối năm

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2015, phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 8,23% để đảm bảo cho tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt theo kế hoạch là 8%. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 4,72%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,01%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 9,29%.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, Tỉnh quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu từng ngành, địa phương để đảm bảo đạt kế hoạch năm và đóng góp kết quả khả quan cho cả nhiệm kỳ; không vì chuẩn bị Đại hội Đảng mà lơ là, không quan tâm nhiệm vụ của ngành.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ giải quyết khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp; xúc tiến thu hút đầu tư; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện các điểm còn hạn chế để duy trì chỉ số PCI của Tỉnh.

Đánh giá các hạn chế, khó khăn trong xuất khẩu để tìm giải pháp kịp thời nhất là mặt hàng gạo. Tuy là ngành hàng có giá trị xuất khẩu thấp hơn so thuỷ sản nhưng có tác động trên diện rộng đối với đời sống thu nhập của hầu hết dân cư khu vực nông thôn.

Nhanh chóng đánh giá và tìm ra các giải pháp tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế (AEC, TPP và các FTA khác) đối với các ngành hàng của Tỉnh (thuỷ sản, lúa gạo, may mặc...) nhằm điều chỉnh kế hoạch sản xuất, chế biến, phổ biến thông tin, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân./. 

Võ Văn Thanh
(CTV - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan