Cập nhật ngày 26/07/2015 - 22:53:12

           

GRDP Quảng Ninh đạt mức cao nhất trong 3 năm qua

- Kinh tế Quảng Ninh đang tăng trưởng ổn định, đạt kết quả cao nhất trong 6 tháng đầu năm của 3 năm trở lại đây.

Nhiều kết quả rõ nét trong 6 tháng đầu năm

Dự báo được những khó khăn, thách thức, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 06/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn Tỉnh đã đạt được kết quả rõ nét, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cụ thể: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh 1994) ước đạt 8,9%, mức tăng cao nhất trong 6 tháng đầu năm trong vòng 3 năm trở lại đây. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ phục hồi và tăng trưởng nhanh, nông nghiệp phát triển ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3% cùng kỳ; thu nội địa tăng cao (tăng 29% cùng kỳ) đã bù phần hụt thu từ xuất nhập khẩu; tiết kiệm tối đa chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển. Hoạt động tín dụng tăng trưởng khá, tăng 7,3% cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 10,3% cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư ngoài nhà nước tăng 15,8%.

Môi trường đầu tư kinh doanh của Tỉnh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2014 của Tỉnh tiếp tục duy trì trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng thứ nhất trong Vùng Đồng bằng Sông Hồng. Thu hút đầu tư tăng gấp 2 lần (26.600/13.285 tỷ đồng).

Tỉnh tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp bằng nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể, qua đó nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, vốn, thủ tục đầu tư... đã được tháo gỡ kịp thời, hiệu quả; các nhà đầu tư chiến lược đang tập trung triển khai nhiều dự án lớn; các công trình trọng điểm của Tỉnh được đẩy nhanh tiến độ.

Quyết tâm đột phá trong những tháng cuối năm

Nhằm tạo bước phát triển đột phá cho Tỉnh nửa cuối năm 2015, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2428/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và Khu kinh tế Vân Đồn; thực hiện Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 18/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; chủ động bám sát các Bộ, ban, ngành để giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương mà Tỉnh đã trình Trung ương giải quyết.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án Đặc khu kinh tế Vân Đồn, xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Khu kinh tế cửa khẩu tự do Móng Cái.

Hoàn thành dứt điểm các quy hoạch chiến lược từ cấp tỉnh đến cấp huyện, tập trung triển khai các quy hoạch theo quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lập mới, điều chỉnh các quy hoạch ngành lĩnh vực cấp tỉnh năm 2015. Tổ chức công bố, công khai rộng rãi tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt để cung cấp thông tin cơ bản về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, các lĩnh vực, ngành lĩnh vực trên địa bàn toàn Tỉnh; khẳng định tinh thần nhất quán, quyết tâm trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch. Tập trung triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, xây dựng các mô hình quy hoạch cụ thể để trưng bày trong Cung triển lãm quy hoạch Tỉnh làm cơ sở để kêu gọi thu hút đầu tư.

Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới, trong nước và tỉnh để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Đồng thời, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2015 đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu kinh tế, thu ngân sách để có nhận định, đánh giá sát thực tế và tìm biện pháp tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở mức cao nhất./.

Nguyễn Chí Thành
(CTV - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh)
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan