Cập nhật ngày 29/07/2015 - 14:11:17

           

Phú Yên: Nhiều dự án triển khai, hoàn thành trong nửa đầu năm 2015

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, Phú Yên đã tích cực triển khai nhiều dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn; tăng cường đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án lớn, như: dự án Mở rộng Quốc lộ 1, Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, hầm đường bộ qua đèo Cả…

Quyết liệt hành động trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quy hoạch đã được lãnh đạo Tỉnh chú trọng. Một số quy hoạch lớn của Tỉnh đã được phê duyệt, như: phát triển thể dục thể thao tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa về hệ thống cốt khống chế, giải pháp san nền, thoát nước mưa, phòng chống ngập lụt.

Tỉnh cũng đã hoàn thành Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Lập quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Long, huyện Vân Hòa (dự kiến); quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 tuyến đường Độc Lập-Long Thủy, thành phố Tuy Hòa (đoạn từ Nam khu du lịch Bắc Âu đến đường Bạch Đằng). Thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật, bổ sung các quy hoạch đã đến hạn điều chỉnh, gắn với tổ chức sắp xếp lại các khu dân cư phù hợp theo các Đề án phát triển đô thị và Đề án xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh đã tập trung phối hợp, triển khai thực hiện các dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn; tăng cường đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án lớn, như: dự án Mở rộng Quốc lộ 1, Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, hầm đường bộ qua đèo Cả…

Trong đó, Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên) hiện Tỉnh đã bàn giao 100% mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đã bố trí tái định cư tập trung cho 415 hộ/1.029 hộ, đạt 40,3%. Các địa phương tiếp tục tập trung triển khai thi công 16/16 khu tái định cư, giá trị khối lượng đã giải ngân đạt trên 98,7%.

Đến ngày 10/5/2015, tổng giá trị thực hiện đạt 52% khối lượng công trình, dự kiến hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường trong tháng 7/2015 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9/2015.  

Công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách được chú trọng. Thẩm định chặt chẽ các dự án trước khi cho chủ trương đầu tư. Đến hết tháng 6/2015, Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 05 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký là 311,8 tỷ đồng (Bảng); điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 02 dự án trong nước và 01 dự án vốn nước ngoài; thông báo chủ trương đầu tư 03 dự án vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư 11 tỷ đồng và 01 dự án vốn nước ngoài, với vốn đăng ký đầu tư 250 triệu USD. Tập trung rà soát các dự án đã hết hiệu lực chủ trương đầu tư, thu hồi chủ trương đầu tư 13 dự án ngoài ngân sách.

 

Bảng: 5 dự án trong nước cấp giấy chứng nhận đầu tư 6 tháng đầu năm 2015

ĐVT: Tỷ đồng

STT

Tên dự án

Số vốn đăng ký đầu tư

1

Khu Liên hợp chế biến Lâm sản Bình Nam

183

2

Đầu tư nâng công suất Nhà máy Tinh bột sắn Sông Hinh thêm 200 tấn thành phẩm/ngày

119,8

3

Thăm dò, khai thác khoáng sản cát vật liệu xây dựng thông thường sông Đà Rằng, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa

2,4

4

Thăm dò, khai thác đá chẻ viên xây dựng của Hợp tác xã Khai thác đá chẻ Hòa Xuân

4,9

5

Thăm dò, khai thác đá chẻ viên xây dựng của DNTN Xí nghiệp xây dựng Hùng Sơn

1,8

 

Đề án bê tông giao thông nông thôn tiếp tục được triển khai thực hiện. Đầu năm 2015, đã phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là 65 tỷ đồng. Tính đến ngày 16/06/2015, đã tiếp nhận và cung cấp cho các địa phương 22.074 tấn xi măng (đủ để xây dựng 146 km), đã thực hiện hoàn thành 81 km.

Tập trung thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015

Từ nay đến cuối năm 2015, Tỉnh tập trung thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với điều chỉnh Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030. Triển khai lập quy hoạch chi tiết (bổ sung, điều chỉnh) bờ biển thành phố Tuy Hòa; quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới (5 xã quanh đầm Ô Loan và đô thị mới Vân Hòa). Quan tâm công tác quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại các điểm dân cư để thuận lợi cho công tác quản lý.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng; kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của các đơn vị tư vấn, nhà thầu. Chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép tại các khu vực đô thị và vệ sinh môi trường. Từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. Tiếp tục đầu tư xây dựng thị trấn Phú Thứ; triển khai đề án chỉnh trang thị trấn Hòa Hiệp Trung.

Chú trọng công tác quyết toán các dự án hoàn thành. Có giải pháp quyết liệt thay thế các nhà thầu không đủ năng lực tài chính, năng lực thi công. Tổ chức thực hiện rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trên cơ sở đó chủ động điều chỉnh vốn, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

Tập trung chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, gồm: Tiểu dự án 2 (đoạn đường từ Cảng Hàng không Tuy Hòa đến KCN Hòa Hiệp) và Tiểu dự án 3 (đoạn đường từ KCN Hòa Hiệp 1 đến Bắc cầu Đà Nông); các dự án bệnh viện, trường học sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Tổ chức bàn giao cho UBND huyện Đông Hòa quản lý, đưa vào sử dụng Cảng cá Phú Lạc.

Cơ bản hoàn thành các hạng mục chính các dự án: Hồ chứa nước Suối Vực, Đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Sông Cầu- Đồng Xuân (ĐT 644), tuyến nối Quốc lộ 1A (Đông Mỹ) đến Khu công nghiệp Hoà Hiệp - giai đoạn 1; Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba, các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và TP. Tuy Hòa; Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, các huyện Đồng Xuân và Tuy An. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án: Khu tái định cư Phú Lạc (giai đoạn 2); Kè chống xói lở đầm Cù Mông; tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước- Phú Hải. Triển khai các dự án: kè chống xói lở Nam hạ lưu sông Đà Rằng, kè xóm Rớ, kè biển Xuân Hải; Hồ chứa nước Lỗ Ân; Tuyến đường từ Quốc lộ 1A (Phú Khê) - Khu công nghiệp Hòa Tâm (Phước Tân).

Đôn đốc lập thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy Hòa, Tuy An; Tuyến đường bộ ven biển (đoạn từ Km 1293 Quốc lộ 1A đến Bắc Cầu An Hải)…

Đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, đầu tư nước ngoài. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các điểm công nghiệp, khu công nghiệp, Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu tư nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công dự án; đồng thời tạo điều kiện giải quyết những vướng mắc, khó khăn để nâng cao hiệu quả các dự án đã đi vào hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý kịp thời các dự án đã đăng ký, nhưng chậm triển khai hoặc quá thời hạn nhưng không triển khai, nhất là các dự án ven biển. Tập trung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục tổ chức khởi công xây dựng Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên; Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, kết hợp tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và vùng phụ cận.

 

Nguyễn Huấn (CTV - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan