Cập nhật ngày 09/10/2015 - 11:26:48

           

Phát triển chăn nuôi bò theo hướng công nghiệp

- Để phát triển chăn nuôi bò thịt và bò sữa, việc tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ giống từ các nước có nền chăn nuôi phát triển, điển hình là Đan Mạch có ưu thế vượt trội là rất quan trọng đối với Việt Nam.

Đây là nhn đnh ca Th trưởng Vũ Văn Tám, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, ti Hi ngh Hp tác và Phát trin trong lĩnh vc sn xut bò ging – bài hc ca Đan Mch, do B Nông nghip và Phát trin nông thôn phi hp vi Đi s quán Đan Mch ti Vit Nam t chc ngày 08/10, ti Hà Ni.

Báo cáo ca Cc Chăn nuôi, B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho biết, chăn nuôi bò sa, bò tht trong nhng năm qua đã có s thay đi đáng k trong sn xut, do đó đến tháng 4/2015, s lượng bò sa đã tăng lên 253,7 nghìn con và bò tht là 5,2 triu con.

Mc dù đã được ci thin v s lượng và cht lượng, song ông Tng Xuân Chinh, Phó Cc trưởng Cc Chăn nuôi cũng tha nhn, quy mô chăn nuôi bò sa còn nh, ch có 384 cơ s chăn nuôi quy mô đàn t 20 con tr lên (chiếm 1,95%). Hin nay, chăn nuôi bò sa mi giai đon bt đu phát trin, ngoi tr Tp đoàn TH True Milk, Vina Milk có công ngh qun lý tiên tiến còn li chăn nuôi trong nước còn yếu kém.

“Chăn nuôi bò tht là ngh truyn thng ca nông dân Vit Nam, nhưng sn lượng tht bò ch đáp ng được 3,1% tng sn lượng tht x”, ông Chinh cho biết thêm. 

Trước nhu cu tiêu dùng ngày càng tăng, ông Hoàng Thanh Vân, Cc trưởng Cc Chăn nuôi khng đnh, nếu không có s thay đi thì ngành chăn nuôi bò sa, bò tht ca Vit Nam s không đ đ đáp ng được nhu cu th trường ni đa, đc bit là tht bò cht lượng cao. Vì vy, Vit Nam cn thêm nhng tiến b khoa hc k thut và công ngh ging bò t Đan Mch.

Bà Charlotte Laursen, Đi s Đan Mch ti Vit Nam cho rng, vic áp dng nhng tiến b khoa hc k thut s giúp tăng trưởng và nâng cao li nhun cho người chăn nuôi Vit Nam. Vic ci thin cht lượng con ging, di truyn là khâu quan trng giúp ngành chăn nuôi Vit Nam nâng cao sn lượng cũng như cht lượng sn phm tht, sa.

Chuyên gia trong lĩnh vc chăn nuôi ca Đan Mch, ông Viking Red, cũng chia s kinh nghim v cách thc qun lý, áp dng tiến b khoa hc và công ngh sinh hc vào chăn nuôi, c th: gây ging, lai ging, thc ăn, chăm sóc sc khe cho bò đ nâng cao cht lượng sa, tht bò; gii thiu mt s bò ging tt hin có trên th trường.

Ông Hoàng Thanh Vân cũng cho biết, Vit Nam s kết hp vi Đan Mch đ đào to nhân lc (k c nông dân) tiếp cn vn đ mi và th nghim mt s sn phm ti Vit Nam, đ đánh giá kh năng phát trin đàn bò ca Đan Mch đi vi Vit Nam.

Khi liên kết, Vit Nam s nghiên cu điu kin chăn nuôi bò cho phù hp và tiếp nhn tiến b k thut mi ca Đan Mch. Nếu làm tt, vic sn xut bò ging nước ta s đt hiu qu cao hơn, cht lượng sa, tht bò được nâng lên, đáp ng nhu cu th trường và người tiêu dùng./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan