Cập nhật ngày 23/10/2015 - 14:00:23

           

Các trạm đăng kiểm thu bình quân 22,074 tỷ đồng/ngày

- Theo báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương, tính đến hết tháng 09/2015 các phương tiện ô tô nộp phí qua trạm đăng kiểm trên cả nước đạt 4.190,517 tỷ đồng. Tính bình quân số thu tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn cả nước là 22,074 tỷ đồng/ngày.

Như vậy, so với kế hoạch thu được giao của năm 2015 là 4.812,189 tỷ đồng, thì Quỹ Bảo trì Đường bộ đã hoàn thành 88,9%. Tính riêng số tiền nộp về Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương trong 9 tháng đầu năm 2015 là 4.172,036 tỷ đồng/4.692,067 tỷ đồng, bằng 119,07% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương đã hoàn tất công tác thu phí đường bộ của các xe ô tô thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, với số phí năm 2015 là 26,194 tỷ đồng, nộp về Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương là 25,932 tỷ đồng (sau khi đã trừ 1% theo quy định cho công tác tổ chức thu).

Theo dự toán năm 2015, nguồn thu ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ là 3.100 tỷ đồng. Nhưng tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính mới chuyển kinh phí khoảng 2.325 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch cả năm.

Về công tác tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống quốc lộ, tính đến hết ngày 30/09/2015, các cục quản lý đường bộ, các sở giao thông vận tải (có quản lý quốc lộ) đã tổ chức đấu thầu thành công 123 gói thầu quản lý, bảo dưỡng quốc lộ. Một số đoạn quốc lộ đang đầu tư xây dựng cơ bản hoặc mới đưa vào khai thác (chưa kịp đấu thầu) sẽ tiếp tục đấu thầu trong thời gian tới. Các nhà thầu trúng thầu đã triển khai thực hiện hợp đồng, khối lượng công việc bảo dưỡng thường xuyên đạt khoảng 75% kế hoạch được giao, trong đó khối lượng nghiệm thu đạt 68%, còn lại 7% đang được các đơn vị tiếp tục hoàn thành thủ tục nghiệm thu.

Ngoài ra, công tác sửa chữa định kỳ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt dự án sửa chữa định kỳ trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải và Quỹ Bảo trì Đường bộ giao.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan