Cập nhật ngày 23/10/2015 - 16:58:36

           

Đón “sóng” TPP: Ngành chăn nuôi tìm lợi thế cạnh tranh

- Khi gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nếu không nhanh chóng quyết tâm đổi mới và tổ chức lại, thì ngành chăn nuôi sẽ thua ngay trên sân nhà.

Theo Hip hi Gia cm, hin nay, Vit Nam xếp th 21 v các quc gia sn xut tht gia cm trên thế gii và là nước có tng đàn vt đng th 2 trên thế gii, thuc top 10 quc gia có sn lượng tht và trng vt ln nht thế gii.

Tuy nhiên, ti Hi tho Tăng cường Năng lc cnh tranh ngành chăn nuôi gia cm Vit Nam trước thm hi nhp TPP, ngày 24/9, do B Nông nghip và Phát trin nông thôn t chc, ông Hoàng Thanh Vân, Cc trưởng Cc Chăn nuôi, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, nhn đnh, mc dù có sn lượng ln nhưng ngành chăn nuôi còn rt nhiu khó khăn khi Vit Nam gia nhp Hip đnh TPP.

Mt trong nhng khâu yếu nht ca ngành chăn nuôi hin nay chính là cht lượng con ging gia súc, gia cm chưa cao. Hu hết các ging bò, ln, gia cm cao sn nước ta đu phi nhp t M, Canada, Úc... đc bit là các ging gà công nghip lông trng, ging vt cht lượng cao. Do ph thuc nước ngoài v nhp khu con ging, nên chúng ta b đng trong sn xut. Bên cnh đó, giá sn xut con ging nước ta s b đi lên, cao hơn các nước trong khu vc t 10%-15%.

Bên cnh đó, hu hết chăn nuôi nước ta có quy mô nh l phân tán, chăn nuôi nông h đang chiếm 65%-70%. Trong khi t l chăn nuôi theo quy trình VietGap vn còn quá khiêm tn, c nước mi có 186 mô hình được công nhn.

Ngoài ra, đu vào ca ngành chăn nuôi còn ph thuc khá nhiu vào nước ngoài cũng là nguyên nhân làm cho sc cnh tranh ca ngành yếu đi. Nguyên liu thc ăn phi nhp khu tương đi nhiu, thi gian gn đây, nước ta phi nhp ti 90% các loi nguyên liu thc ăn giàu đm, như: khô du, bt cá, riêng khoáng vi lượng, vitamin nhp gn như 100%. Năm 2014, Vit Nam đã nhp 11,7 triu tn nguyên liu các loi đ sn xut thc ăn gia súc, gia cm và thy sn.

Mc dù thách thc đi vi ngành chăn nuôi là quá ln, song theo các chuyên gia “chăn nuôi vn còn nhiu li thế, nếu quyết tâm thúc đy quyết lit ngành phát trin, thì vn tn ti được”.

Đưa ra quan đim ca mình, ông Đoàn Xuân Trúc, Phó Ch tch kiêm Tng thư ký Hip hi chăn nuôi Vit Nam khng đnh, gia nhp TPP chăn nuôi gà công nghip cũng như tht gà công nghip nhp khu có th gia tăng ln. Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng ca người Vit thích ăn tht tươi chính là mt li thế cho chăn nuôi ni đa, nên chăn nuôi ging gà ta vn đy lc quan.

Đng tình vi quan đim này, ông Tng Xuân Chinh, Phó Cc trưởng Cc Chăn nuôi khng đnh: cho đến nay đa s người Vit Nam vn tiêu dùng tht tươi, trong khi nhp khu ch yếu là tht đông lnh. Thói quen tiêu dùng này s là “lá chn” giúp Vit Nam còn đ thi gian đ tái cơ cu nhanh ngành chăn nuôi.

Theo ông Chinh, cn tiến hành đu tư cho con ging, bình n giá thc ăn chăn nuôi cũng như đy mnh áp dng công ngh cao vào sn xut đ va nâng cao cht lượng, va đm bo giá c cnh tranh ca sn phm.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, ti Hi tho Tác đng ca TPP và hi nhp kinh tế ti ngành chăn nuôi Vit Nam, ngày 16/10, ông Ngô Chung Khanh, Phó V trưởng V Chính sách thương mi đa biên B Công Thương: “TPP là hip đnh cp cao nht vi cam kết xóa b thuế quan v 0%, nhưng có l trình vi Vit Nam. Ngành chăn nuôi có ít nht 10 năm (k t năm 2015) đ chun b trước khi sc ép ca cuc chơi mi thc s tác đng. Đây là cơ hi vàng v thi gian đ ngành Chăn nuôi nâng cao sc cnh tranh nếu được xc li ngay t bây giờ".

Đ ch đng trong xu thế hi nhp toàn cu, theo ông Khanh các doanh nghip trong nước cần không ngn ngi đu tư kinh phí; nghiên cu, áp dng các tiến b ca khoa hc k thut đ nâng cao cht lượng sn phm theo hướng an toàn, tng bước tiếp cn các th trường trên thế gii./.

Tài liu tham kho:

B Nông nghip và Phát trin nông thôn (2015). Hi tho Tăng cường Năng lc cnh tranh ngành chăn nuôi gia cm Vit Nam trước thm hi nhp TPP, ngày 24/9, ti Hà Ni

Hip hi Chăn nuôi Vit Nam (2015). Hi tho Tác đng ca TPP và Hi nhp kinh tế ti ngành chăn nuôi Vit Nam, ngày 16/10, ti Hà Ni

Lê Thủy
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan