Cập nhật ngày 30/10/2015 - 14:06:13

           

Sử dụng chất cấm: “Tập quán xấu” của người chăn nuôi Việt Nam

- Nhiều người chăn nuôi vẫn cho rằng, sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi không ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá gà, thịt lợn một số thời điểm rớt giá thảm hại, do không tiêu thụ được.

Theo s liu giám sát an toàn thc phm nông, thy sn trên din rng 09 tháng năm 2015 do Cc Qun lý cht lượng nông lâm sn và thy sn, B Nông nghip và Phát trin nông thôn công bố cho thy, t l mu giám sát vi phm an toàn thc phm còn cao, mt s ch s an toàn thc phm chưa ci thin so vi năm 2014.

C th, còn 1,01% mu thy sn nhim dư lượng hóa cht, kháng sinh cm s dng vượt ngưỡng cho phép; 16% mu tht phát hin có Salmonella, 7,6% mu tht có dư lượng hóa cht, kháng sinh vượt ngưỡng. Điu này cho thy tình trng không đm bo an toàn thc phm hin nay vn còn rt ph biến.

Mc dù, thanh tra B Nông nghip và Phát trin nông thôn phi hp đã phi hp vi các cơ quan chc năng t chc nhiu cuc thanh tra và x lý mt s v vi phm đin hình đ mang tính cnh báo, răn đe và đ thông tin cho người tiêu dùng biết, song tình trng này vn không gim mà tiếp tc tiếp din.

Trong 09 tháng đu năm 2015, đã t chc 22 đoàn thanh tra, 33 cuc thanh tra đt xut và đã phát hin 05 công ty s dng cht cm trong chăn nuôi, thuc thú y, thy sn; ban hành gn 1.200 quyết đnh x pht hành chính vi tng s tin hơn 21 t đng,

 

Mt s chuyên gia đánh giá, lm dng kháng sinh, cht cm đã tr thành “tp quán xu” ca người chăn nuôi Vit Nam nhiu năm qua. Nhiu người chăn nuôi vn cho rng s dng cht cm trong thc ăn chăn nuôi không nh hưởng đến người tiêu dùng. Đây là mt trong nhng nguyên nhân khiến giá gà, tht ln mt s thi đim rt giá thm hi, do không tiêu th được, người dân gn như ngay lp tc quay lưng li vi các sn phm đc hi.

Hơn na, vic người dân dn chuyn sang chung tht gà M, tht bò Úc, có l phn nhiu là do thông tin v vic tn dư kháng sinh, hay s dng cht tăng trng, to nc.

Ti Hi ngh trc tuyến trin khai Đt cao đim hành đng v sinh an toàn thc phm trong lĩnh vc nông nghip, B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Cao Đc Phát cho hay, chất cấm phát hin thi gian qua thuc nhóm cht to nc Salbutamol và cht Vàng Ô (thường s dng làm ve tường trong xây dng) được người dân mua về trộn vào thức ăn chăn nuôi. Chất kháng sinh cũng đang b người chăn nuôi, nuôi trng thủy sản lm dng pha trn vào thc ăn đ nga bệnh hoc coi như kích thích tăng trưởng và đ li dư lượng trong thc phm ln.

Cũng tại Hội nghị trên, Th trưởng B Y tế Nguyn Thanh Long cho biết, nhng hot cht được phát hin trong thc phm thi gian qua có th do người dân mua thuốc thành phẩm để sử dng hoặc mua t các ngun nhp lậu…

Thực tế, vic nhp lu cht cm được tiến hành qua biên gii, các đi tượng thường chia nh nhng sn phm, bán len li các khu vc dân cư, do vy rt khó phát hin, kim soát thu gi. Trong khi đó, lc lượng qun lý công tác này ca ngành nông nghip còn mng, nhng quy đnh x pht vi phm còn quá nh, chưa đ sc răn đe khiến vic tái phm trong s dng cht cm vn din ra.

Vì thế, để giảm thiểu tiến đến loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi, việc phải lấp dần các lỗ hổng trong quản lý thị trường, tăng cường thanh tra, kiểm soát thị trường để kiểm soát chất cấm. Việc tăng mức phạt là vấn đề cần tính đến để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Bên cạnh đó, vẫn cần là phải tuyên truyền cho người dân hiểu để họ biết tác hại của chất cấm trong chăn nuôi, cũng như những hậu quả lâu dài do chất cấm mang lại./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan