Cập nhật ngày 25/12/2016 - 23:20:59

           

8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của TP. Hải Phòng

- Năm 2017, UBND Thành phố đặt ra 21 chỉ tiêu kế hoạch. Để đạt được các chỉ tiêu trên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và cả nước nói chung còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, Thành phố đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm.

GRDP 2016 tăng 11%

Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND tỉnh Hải Phòng cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GRDP) năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 105.584 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 1,01%; nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 14,36%; nhóm dịch vụ ước tăng 9,76% so với cùng kỳ. Cơ cấu các ngành dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm, thủy sản tương ứng 50,52% - 42,80% - 6,68%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 3.472,6 USD, đạt kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2016 ước tăng 17,02% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 17,0 - 18,0%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 91.192 tỷ đồng, tăng 13,04% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,16 tỷ USD, tăng 19,57% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 18,5 - 19,5%). Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5,27 tỷ USD, tăng 17,44% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng ước 80,01 triệu tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch (kế hoạch 80 triệu tấn). Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tổ chức lễ đón chuyến tàu chở ô tô chuyên dụng đầu tiên cập Cảng Tân Vũ - Hải Phòng, mở ra tiền đề và cơ hội cho các cảng ở Hải Phòng tiếp nhận và luân chuyển các loại hàng hoá có giá trị cao. Vận tải hàng hóa ước tăng 10,29% về tấn và tăng 1,95% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách ước tăng 10,17% về người và tăng 11,76% về người.km so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng ước 5,96 triệu lượt khách tăng 6,02% so với cùng kỳ, bằng 104,57% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế đạt 759,03 nghìn lượt, tăng 6,36% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước 14.083,7 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ, không đạt kế hoạch (kế hoạch tăng 2,5 - 3,0%). Trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 0,15%, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 2,53%, giá trị sản xuất thủy sản tăng 4,34% so với cùng kỳ. Năng suất lúa cả năm ước thực hiện 63,05 tạ/ha.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn thành phố ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước tăng 6,11% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng 2,04%, sản lượng khai thác tăng 8,89% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước cả năm 2016 ước 62.640,2 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ, bằng 99,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 17.777,4 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ và bằng 98,4% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản: 7.317,3 tỷ đồng, tăng 52,7%, bằng 110,3% dự toán, chi thường xuyên: 8.160 tỷ đồng, tăng 2,9%, bằng 100,7% dự toán.

Tổng nguồn vốn huy động năm 2016 ước đạt 139.645 tỷ đồng, tăng 19,67%, tổng dư nợ cho vay ước 86.476 tỷ đồng, tăng 25,72% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 56.125,5 tỷ đồng, tăng 14,91% so cùng kỳ, bằng 104,91% kế hoạch.

Tính đến ngày 31/10/2016, trên địa bàn Thành phố có 15 dự án được cấp mới, 02 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt 7.683,2 tỷ đồng. Tổng số vốn thu hút tính đến ngày 07/11/2016 trên địa bàn đạt 2.757,28 triệu USD), tăng 228,5% so với cùng kỳ, bằng 145,12% kế hoạch; ước cả năm 2016 đạt khoảng 2,9 tỷ USD.

Trong năm 2016, Thành phố đã cấp đăng ký thành lập mới cho 2.511 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 18.789,76 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 78,54% về vốn so cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 95 doanh nghiệp và 63 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng năm 2017 ước 80,01 triệu tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ

 

Song, vẫn còn nhiều hạn chế

 

Bên cạnh kết quả nổi bật nêu trên, một số tồn tại, hạn chế đáng chú ý là:

- Một số dự án công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố chưa hoạt động theo đúng công suất thiết kế. Sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng giá trị sản xuất và giá trị gia tăng thấp hơn so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 triển khai chậm; tái cơ cấu nông nghiệp chưa đạt kết quả cao.

- Giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Giải ngân vốn đầu tư công chậm. Việc tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách đã đem lại kết quả tốt, song tình trạng bỏ sót nguồn thu, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nợ đọng thuế còn khá lớn.

- Công tác quản lý và phát triển đô thị, kiểm soát xả thải, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn, bất cập. Vẫn còn tình trạng các đơn vị sử dụng lao động trốn đóng hoặc nợ đọng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài.

- Tình hình chấp hành pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp còn chưa nghiêm, đình công tăng nhiều cả về số vụ và số người tham gia so với cùng kỳ, tai nạn lao động còn xảy ra.

- Cải cách thủ tục hành chính tuy đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong một số lĩnh vực chưa phát huy hiệu quả. Việc thực hiện quy trình ISO tại các cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tuy đã có nhiều cố gắng nhưng có vụ việc chưa dứt điểm. Tổ chức thực hiện pháp luật mới còn hạn chế, nhiều luật mới chưa được triển khai kịp thời.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa thực sự bền vững. Còn tình trạng ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường, nhất là các tuyến lưu thông hàng hóa qua cảng.

- Một số chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội đồng nhân dân thành phố đề ra chậm được thực hiện như Đề án một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông; duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường; thu hồi đất vi phạm; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường…

 

8 nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2017

 

Với việc đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng 12,5%-13,0% trong năm 2017, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp. Đó là:

Thứ nhất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Thứ hai, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước. Trong đó, tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển và các vấn đề xã hội trong tổng chi ngân sách toàn thành phố. Đẩy mạnh việc triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với ban hành các tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giảm áp lực cho ngân sách.

Thứ ba, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, các công trình trọng điểm; xây dựng nông thôn mới.

Tập trung nguồn lực, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành để bảo đảm đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm năm 2017 của thành phố, nhất là các công trình kết cấu giao thông quan trọng và giao thông kết nối với về cảng biển, hạ tầng đô thị.

Thứ tư, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố.

Hoàn thành Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tổ chức triển khai có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố và các Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

Thứ năm, thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ sáu, tập trung cao xây dựng, phát triển quản lý đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ bảy, bảo đảm hiệu quả cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.

Thứ tám, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017

 (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 12,5%-13,0% so với năm 2016, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,19%-1,29%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 15,23%-16,18%; nhóm dịch vụ tăng 11,7%-11,9%;

Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành): nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ tương ứng: 6,4% - 43,4% - 50,2%;

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 3.770 USD;

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,5 - 18,5%;

(4) Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 1,35 - 1,46%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 0,23 - 0,30%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 4,22 - 4,40%.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 64.600 tỷ đồng;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 77.396,784 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 21.500,3 tỷ đồng, thu hải quan 51.600 tỷ đồng;

(7) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt trên 92 triệu tấn;

(8) Kim ngạch xuất khẩu tăng 20 - 21%;

(9) Thu hút khách du lịch đạt khoảng 6,7 triệu lượt khách;

(10) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 16 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia; phấn đấu có thêm 25 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

(11) Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 37%.

(12) Thu hút 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(13) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%;

(14) Giải quyết việc làm cho khoảng 53.000 lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 32%; 

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%;

(16) Tuổi thọ trung bình đạt 74,6 tuổi;

(17) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia) giảm 0,7%, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 2,16%.

(18) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,2%;

(19) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt trên 97,5%; nông thôn đạt trên 87,8%;

(20) Tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89,5%;

(21) Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp được thành lập theo quy định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

Nguyễn Thị Phương Thùy - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan