Cập nhật ngày 11/01/2017 - 10:32:37

           

Bắc Giang: Điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư

- Từ việc tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nỗ lực trong thu hút đầu tư, thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã tạo nên “đột phá” trong thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Kết qu tích cc

Năm 2014-2015, Ch s năng lc cnh tranh cp tnh (PCI) ca Bc Giang đứng v trí rt thp, nên lãnh đạo Tnh đã đặt quyết tâm phi to ra đột phá v ci cách hành chính to s thông thoáng trong môi trường kinh doanh.

Bên cnh h tr v th tc pháp lý, đất đai, thuế thì công tác ci cách hành chính được đặt lên hàng đầu. Thay vì phi đến nhiu cơ quan như trước, nhà đầu tư ch cn đến b phn mt ca ti S Kế hoch và Đầu tư để hoàn thin các th tc liên quan. Theo đó, vic xét, duyt h sơ đầu tư rút xung ch còn 15 ngày, thay vì 35 ngày như trước kia.

Bắc Giang đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư

Công tác gii phóng mt bng cũng tiếp tc được lãnh đạo Tnh quan tâm. Ti nhiu d án, người dân tích cc phi hp vi các đơn v liên quan tháo g khó khăn, bàn giao mt bng để ch đầu tư thi công bo đảm tiến độ.

Không ch vy, vào mi quý, lãnh đạo Tnh trc tiếp gp g, đối thoi vi doanh nghip trong Chương trình “Cafe doanh nhân” để nm bt và tháo g khó khăn cho nhà đầu tư. Đặc bit, để tiết kim thi gian cho nhà đầu tư, tnh thành lp 2 t tư vn h tr doanh nghip. Khi nhà đầu tư đến vi Tnh, t tư vn s tìm hiu nhu cu, gii thiu địa đim, đưa nhà đầu tư đi thc tế. Khi nhà đầu tư đồng ý, t tư vn s tiếp tc giúp nhà đầu tư hoàn thành các th tc đăng ký đầu tư…

Bên cnh vic n lc ci thin môi trường đầu tư, kinh doanh, Bc Giang cũng coi xúc tiến đầu tư là mt trong nhng nhim v trng tâm, quyết định s thành công thu hút đầu tư. Bc Giang ch động tuyên truyn v môi trường, chính sách và tim năng, cũng nhu cơ hi kết ni đầu tư qua các hi ngh như: Hi ngh Đối thoi và Gp mt đầu xuân; Hi ngh Gp mt đầu xuân và Xúc tiến đầu tư; hi ngh Gp g các Nhà đầu tư Nht Bn

T nhng n lc đó, Bc Giang đã tr thành đim sáng trong thu hút đầu tư ca khu vc, là nơi tp trung nhiu doanh nghip ln.

Tiếp tc loi b rào cn để phát trin

Để đẩy mnh thu hút đầu tư vào địa bàn tnh Bc Giang, trong năm 2017, Tnh s tp trung thc hin các gii pháp sau:

Th nht, tiếp tc ci cách th tc hành chính, to thun li cho doanh nghip, nhà đầu tư trong tiếp cn đất đai, tiếp cn các ngun lc trong sn xut, kinh doanh. Trin khai thc hin tt chính sách h tr khi s doanh nghip, giai đon 2017-2020. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư h tng KCN Hòa Phú, Quang Châu, Song Khê - Ni Hoàng, Vân Trung và h tng mt s cm công nghip để thu hút đầu tư.

Th hai, đẩy nhanh tiến độ thc hin mt s d án trng đim trong lĩnh vc dch v, như: Trung tâm logistics; sân Golf, dch v Yên Dũng; khu du lch tâm linh, sinh thái Tây Yên T, phn đấu t chc khai hi xuân Tây Yên T trong năm 2017...

Th ba, tiếp tc h tr các doanh nghip đầu tư đổi mi công ngh, thc thi quyn s hu trí tu, áp dng các h thng qun lý cht lượng.

Th tư, tăng cường công tác qun lý, s dng đất theo quy hoch, kế hoch s dng đất đã được phê duyt. Công khai thông tin v đất đai để to thun li cho các t chc, cá nhân tiếp cn qu đất phc v nhu cu sn xut, kinh doanh. Làm tt công tác gii phóng mt bng và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thc hin các d án nhm thúc đẩy thu hút đầu tư./.

Dương Ngọc Chiên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan