Cập nhật ngày 09/02/2017 - 23:03:43

           

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên có diện tích là 460 ha

- Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu công nghiệp này có tổng diện tích tự nhiên giai đoạn I là 460 ha.

Cụ thể, phạm vi quy hoạch Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (Khu nông nghiệp) đến năm 2030 thuộc xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên với tổng diện tích tự nhiên giai đoạn I là 460 ha.

Trong đó, Khu trung tâm, quản lý, dịch vụ công nghệ cao có quy mô 10,78 ha, bố trí phía Tây - Nam đường trục chính, phía Bắc kênh N1, có chức năng quản lý và các dịch vụ công nghệ cao.

Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô 56,49 ha, được phân thành 4 Tiểu khu.

Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích 1,85 ha, bố trí tiếp giáp Khu trung tâm, quản lý, dịch vụ công nghệ cao.

Khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có diện tích 306,60 ha chia thành 6 Tiểu khu.

Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối có diện tích 50,78 ha. Khu lâm viên và dịch vụ dân sinh có diện tích 6,51 ha bố trí phía Đông - Bắc suối Lỗ Chài, phía Nam đường N8. Các khu dân cư nông thôn có diện tích 7,80 ha.

Khu nông nghiệp được quy hoạch trở thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất cho tỉnh Phú Yên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ, tập trung vào lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi.

Khu nông nghiệp là khu vực thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình và chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao ngành nông nghiệp.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập tại Quyết định số 2292/QĐ-TTg, ngày 27/11/2013, và nằm trong Quy hoạch tổng thể Khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 575/QĐ-TTg, ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Với vị trí địa lý gần như là trung tâm của vùng Nam Trung Bộ, có đặc trưng về điều kiện sinh thái, kinh tế, xã hội nên Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên được xem là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của khu vực. Từ đây, những kết quả hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên sẽ được áp dụng và nhân rộng ra cho không chỉ cho toàn vùng mà còn hướng lên các tỉnh Tây Nguyên./.

A.Đ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan