Cập nhật ngày 10/02/2017 - 08:26:27

           

Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ “bắt tay” trong hoạt động khoa học

- Lễ ký kết “Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017-2020” được diễn ra vào ngày 09/02/2017 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Lễ ký kết về phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa 2 bộ Công Thương và Khoa học và Công nghệ ngày 9/2/2017

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ngành Công Thương đã chủ động gắn hoạt động của khoa học công nghệ với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững của ngành. Giai đoạn vừa qua ghi nhận sự đóng góp xứng đáng của khoa học và công nghệ vào sự phát triển chung của ngành Công Thương.

Khoa học và công nghệ trở thành yếu tố then chốt góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp chủ yếu, mở rộng quy mô và tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ và chất xám cao.

Vai trò của khoa học và công nghệ tiếp tục được khẳng định trong hoạt động tái cơ cấu ngành Công Thương. Trong đó, phát triển khoa học và công nghệ được xác định là một trong sáu nhóm giải pháp quan trọng để thúc đẩy tái cơ cấu ngành Công Thương, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững.

Đây là sự khẳng định mạnh mẽ vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển bền vững của ngành Công Thương, tuy nhiên cũng đặt ra yêu cầu đổi mới về căn bản hoạt động khoa học và công nghệ của ngành.

Do vậy, để góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương cần có những giải pháp mang tính toàn diện.

Giai đoạn 2016-2020, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân 13,0%/năm, tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp đạt 7%/năm, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 13%/năm, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 42%-43% trong GDP cả nước; tăng trưởng xuất khẩu bình quân 11%/năm.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, để đạt được mục tiêu này, khoa học và công nghệ phải được xem là giải pháp chiến lược trong đổi mới, tái cơ cấu ngành Công Thương. Khoa học và công nghệ phải đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xuất phát từ quan điểm và định hướng nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học và công nghệ giai đoạn 2017-2020. Đây là một điểm nhấn ghi nhận sự phối hợp hiệu quả của hai bộ, đồng thời cũng là cam kết mạnh mẽ về việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành Công Thương.

Phát biểu tại Buổi lễ, hai Bộ trưởng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ đồng thời tin tưởng việc thực hiện thành công các nội dung trong Chương trình phối hợp được ký kết sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan