Cập nhật ngày 13/02/2017 - 23:28:53

           

Tăng cường triển khai cấp chứng thư điện tử đối với lô hàng xuất khẩu vào EU

- Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản số 163/QLCL-CL1, ngày 13/02/2017 về việc tăng cường triển khai cấp chứng thư điện tử đối với lô hàng xuất khẩu vào EU.

Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, kết quả triển khai thí điểm việc cấp chứng thư điện tử cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU qua hệ thống TRACES trong năm 2016 cho thấy, mặc dù các trung tâm vùng, doanh nghiệp đã được chuyên gia EU trực tiếp đào tạo, phổ biến về áp dụng TRACES, nhưng tỷ lệ các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU được cấp chứng thư qua hệ thống này rất thấp. Trong năm 2016 mới có 2.400 lô hàng trên tổng số 18.201 lô hàng được chứng nhận xuất khẩu vào EU, chỉ chiếm 13,2%.

Mới đây, Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản đã nhận được thông báo của Cơ quan thẩm quyền EU cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống chấp nhận chứng thư điện tử đối với các lô hàng được cấp chứng thư qua hệ thống TRACES. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do không phải in và đóng dấu trên bản giấy. Do vậy, cơ quan thẩm quyền EU đã đề nghị Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện cấp chứng thư điện tử qua TRACES ngay trong quý I/2017 và đến cuối năm 2017 sẽ áp dụng đối với tất cả các chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

Từ ngày 15/03/2017 Cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản sẽ ngừng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chứng thư được đăng ký bởi hồ sơ giấy nếu sai lỗi xuất phát từ phía doanh nghiệp/chủ hàng 

Để thúc đẩy hoạt động cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đáp ứng yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền EU, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản sẽ tiến tới cấp chứng thư điện tử hoàn toàn trên hệ thống TRACES. Trước mắt, từ ngày 15/3/2017, Cục sẽ ngừng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chứng thư được đăng ký bởi hồ sơ giấy nếu sai lỗi xuất phát từ phía doanh nghiệp/chủ hàng

Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU; các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng tăng cường triển triển khai cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU./.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan