Cập nhật ngày 29/05/2017 - 17:31:07

           

Tháng 05/2017: Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm nhẹ

- Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 05/2017 và 5 tháng đầu năm 2017. Theo đó, IIP tháng 05/2017 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017, IIP tăng 5,7%.

Cụ thể là, IIP tháng 05/2017 ước tính tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,2% (Biểu đồ).

Biểu đồ: IIP năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017

Tính chung 05 tháng đầu năm 2017, IIP tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, tuy vẫn thấp hơn mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2016, nhưng cao hơn mức tăng 5,2% của 04 tháng đầu năm nay. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%, đóng góp 6,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 9,1%, làm giảm 2 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất
5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Sản xuất kim loại tăng 36,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,7%; dệt tăng 10,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,4%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 10,1%. Kéo theo đó là một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: Ti vi tăng 42,8%; sắt, thép thô tăng 29,6%; thép cán tăng 27,7%; phân u rê tăng 18,5%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 15,3%; sơn hóa học tăng 12,2%; sữa bột tăng 10,4%; điện sản xuất tăng 10,3%.

Trong 05 tháng đầu năm 2017, Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp, với 20,5%; Thái Nguyên tăng 17%; Đà Nẵng tăng 10,8%; Bình Dương và Hải Dương cùng tăng 8,1%; Đồng Nai tăng 7,8%; TP. Hồ Chí Minh tăng 7,2%; Bắc Ninh tăng 6,5%; Hà Nội tăng 5,9%; Cần Thơ tăng 3,7%; Vĩnh Phúc tăng 2,5%; Quảng Nam tăng 2,2%; Quảng Ninh tăng 2%; Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 5%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 04/2017 giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 04 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 9,3%). Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 4 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 16,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 13,2%; sản xuất kim loại tăng 12,1%; sản xuất đồ uống tăng 9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,9%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/05/2017 tăng 11% so với cùng thời điểm năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,7%), trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 1,5%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 0,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 0,1%; sản xuất trang phục giảm 0,3%; sản xuất, chế biến thực phẩm giảm 1,9%... Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 04 tháng đầu năm 2017 là 71,6%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 106,7%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 99,4%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/05/2017 tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,8%. Tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 2% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%.

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/05/2017 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương là: Bắc Ninh tăng 17,7%; Vĩnh Phúc tăng 16%; Bình Dương tăng 6,4%; Hải Dương tăng 6,3%; Hải Phòng tăng 5,6%; Thái Nguyên tăng 4%; Đà Nẵng tăng 1,2%; Quảng Ninh tăng 0,9%; Cần Thơ tăng 0,6%; TP. Hồ Chí Minh tăng 0,2%; Bà Rịa-Vũng Tàu giảm 8,6%./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan