Cập nhật ngày 14/08/2019 - 21:18:17

           

Chia cổ phần, 3 điều nên biết càng sớm càng tốt

- Đối với công ty cổ phần, do nhiều người góp vốn, vấn đề chia cổ phần hay phân chia lợi nhuận luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Dưới đây là ba điều nên biết về việc phân chia cổ phần trong công ty.

Cổ tức được chia theo số lượng và loại cổ tức mà cổ đông giữ

Nguyên tắc chia cổ phần 

Chia cổ phần ở đây được hiểu là chia cổ tức – phần lợi nhuận ròng của công ty cổ phần sau khi đã trừ thuế và các nghĩa vụ liên quan. Mức cổ tức mà nhà đầu tư nhận được sẽ phụ thuộc vào loại và số lượng cổ phần mà nhà đầu tư đang nắm giữ: 

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức: 

So với mức cổ phần phổ thông, cổ tức được chi trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức có mức chia cổ tức cao hơn đúng như tên gọi “ ưu đãi cổ tức”. Cổ tức nhận được sẽ gồm hai loại gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Mức cổ tức cổ định được viết thẳng lên trên cổ phiếu của cổ phần và không thay đổi dù kết quả kinh doanh tốt hay xấu. 

+ Cổ phần phổ thông 

Đây là loại cổ phần thông thường và chỉ được trả cổ tức trong trường hợp người nắm giữ cổ phần đáp ứng các điều kiện nhất định. Thứ nhất, công ty đã hoàn thành đủ các nghĩa vụ thuế và tài chính. Thứ hai, công ty đã bù đủ số lỗ trước đó (nếu có) và trích lập đầy đủ các khoản quỹ như quỹ dự phòng, quỹ thưởng, … Thứ ba, sau khi trả cổ tức, công vẫn có khả năng thanh toán các khoản khác như nợ và nghĩa vụ đến hạn. 

+ Các loại cổ phần khác cũng thường có mức chi trả giống cổ phần phổ thông. 

Quy trình phân chia lợi nhuận của một công ty cổ phần

Hội đồng quản trị họp và thông qua quyết định

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014, việc chi trả cổ tức được thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi có kết quả kinh doanh và báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp để thống nhất mức chia cổ phần. 

Bước 2: Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và thống nhất mức chi trả cho từng loại cổ phần, lập thành quyết định văn bản. Quyết định này phải được Hội đồng quản trị thông qua.

Bước 3: Hội đồng quản trị lên danh sách các cổ đông được nhận cổ tức và mức cổ tức được chi trả cho từng loại cổ phần, thời gian chi trả và cách thức chi trả. Quá trình này diễn ra chậm nhất trong 30 ngày trước ngày tiến hành trả cổ tức. 

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu trong thời gian giữa lúc kết thúc lập danh sách (bước 3) và lúc chi trả cổ tức thì người nhận cổ tức là người chuyển nhượng

Bước 4: Trong vòng 15 ngày trước ngày tiến hành trả cổ tức, gửi thông báo bằng văn bản đến cho các cổ đông theo địa chỉ đã đăng kí trong danh sách cổ đông. 

Bước 5: Thanh toán đầy đủ cổ tức cho các cổ đông theo thông báo trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Hội Đồng cổ đông. 

Các hình thức phân chia cổ phần, chi trả lợi nhuận: 

Thông qua tiền mặt: Nếu công ty hoạt động tại Việt Nam, cổ tức bắt buộc phải được chi trả bằng Đồng Việt Nam, không được sử dụng ngoại tệ. Có thể sử dụng bất kì phương thức nào như Séc, lệnh chuyển khoản hoặc thông qua bưu điện, đưa trực tiếp,...

Thông qua cổ phần: công ty làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công ty cần đăng kí tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần được dùng để trả cổ tức nhân với mệnh giá phát hành. Thời hạn thực hiện là 10 ngày  tính từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức. 

Các phương thức khác theo quy định của công ty. 

Trên đây là ba lưu ý về việc phân chia cổ phần, chia lợi nhuận trên kết quả làm ăn của công ty. Nếu các bạn đang có ý định đầu tư thì nhớ tìm hiểu ngay kẻo lỡ mất cơ hội nhé.

Hà Thanh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan