Cập nhật ngày 23/03/2020 - 13:29:20

           

Mô hình "hội thoại chiến lược" giúp gì cho việc kinh doanh của bạn

- Hội thoại chiến lược là một mô hình bảy bước thống nhất nhằm thiết lập và thực hiện chiến lược. Mô hình này do Berenschot phát triển dựa trên kinh nghiệm 70 năm tư vấn chiến lược. Ba câu hỏi mấu chốt được cân nhắc trong tổng thể ba giai đoạn và bảy bước của quy trình chiến lược, từ phân tích cho tới thi hành. Ở mỗi bước, các mô hình khác có thể được dùng kết hợp với mô hình này để đạt được kết quả hợp lý và thỏa đáng.

Một chiến lược khôn ngoan sẽ giúp bạn vượt qua thử thách

Hội thoại chiến lược là gì?

Hội thoại chiến lược hay đối thoại chiến lược là một mô hình gồm bảy bước nhằm thiết lập và thực hiện một chiến lược, được Berenschot phát triển dựa trên kinh nghiệm 70 năm tư vấn chiến lược. Hội thoại chiến lược là một phương thức tiếp cận có hệ thống tới việc công thức hóa chiến lược và thi hành các chiến lược đã được lên kế hoạch sẵn đó. 

Hội thoại chiến lược là sự kết hợp tổng lực của Huy động, Công thức hoá và Thực hiện chiến lược. Trong đó Huy động là kêu gọi sự tham gia và cam kết tham gia của tất cả các tiềm lực hỗ trợ và đối tác, cùng sáng tạo, phân tích để lựa chọn hướng đi cho chiến lược. Công thức hoá là đưa những ý tưởng vào một bản kế hoạch cụ thể, chiến lược được hoạch định rõ ràng, và là một tiền đề mà tất cả mọi thành phần tham gia đều cam kết kiên định với “công thức” cho dự án này. Thực hiện bao gồm thực thi bản kế hoạch, đánh dấu các mốc tiến độ và theo dõi, đánh giá lại hoạt động. Nhờ nguyên tắc này mà mỗi chiến lược của công ty đều được chia sẻ cũng như nhận được nhiều đóng góp để gia tăng năng suất hơn.

Mỗi dự án thành công đều cần một chiến lược

Phương pháp thiết lập, thực hiện Hội thoại chiến lược

Hội thoại chiến lược là một quá trình bao gồm tất thảy bảy bước, được thực hiện theo thứ tự và cũng song song nhau.

Bước 1: Cửa sổ chiến lược

Đây là bước đầu thiết lập quá trình công thức hóa chiến lược. Bước này giúp nhận định những yếu tố chủ quan của dự án bao gồm sứ mệnh của dự án, tầm nhìn, mục tiêu và mong muốn đạt được từ dự án. Khi kết thúc bước này mới có thể tiến đến những bước 2 và 3.  

Bước 2: Phân tích bên ngoài.

Sau khi hoàn thành bước một mới xem xét những yêu tố khách quan khác như thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh. Trong khi tiến hành bước 2, có thể cân nhắc để đưa bước 3 vào tiến hành song song.

Bước 3: Phân tích bên trong.

Để một dự án trở nên khả thi, phải nhìn nhận khách quan tiềm lực. Xem xét đặc thù sản phẩm, công nghệ có yếu tố gì giúp dự án trở nên nổi trội hơn so với đối thủ cạnh tranh; tiếp thị, nguồn nhân lực, tài chính, quá trình sản xuất có thể hỗ trợ được những gì?

Bước 4: Tổng hợp và lựa chọn.

Kiểm tra hai chiều xem bước 1 so với các bước 2 và 3 có tương thích với nhau hay không, nên lựa chọn sử dụng đưa vào chiến lược hay loại bỏ những gì.

Bước 5: Đánh giá và lựa chọn chiến lược.

Trước khi quyết định chiến lược cần đánh giá kỹ tính khả thi cũng như những rủi ro của dự án để đưa ra một chiến lược phù hợp nhất có thể.

Bước 6: Chuẩn bị và lập kế hoạch.

Những chiến lược được lựa chọn ở bước 5 nên được diễn giải cụ thể thành thước đo và mục tiêu để thực hiện.

Bước 7: Thực hiện và giám sát.

Thực hiện luôn đi đôi với giám sát quá trình và đánh giá lại việc hoàn thành các mục tiêu.

Duy trì hội thoại chiến lược giúp tăng hiệu quả kinh doanh

Việc áp dụng nhuần nhuyễn 7 bước hội thoại chiến lược cho từng dự án của công ty giúp việc kinh doanh và quản lý kinh doanh tăng thêm năng suất, các bộ phận và các tiềm lực của tập thể gắn kết hơn. Việc kết nối hội thoại để đưa ra những bước chiến lược trên là vô cùng quan trọng để phát triển việc kinh doanh và phát triển cơ cấu của một công ty.

Hồng Châu
Tổng hợp
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan