Cập nhật ngày 08/01/2019 - 17:01:17

           

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: 5 dấu ấn nổi bật năm 2018

- Năm 2018 đã để lại nhiều dấu ấn nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), được thể hiện bằng kết quả trên tất cả các khâu sản xuất và các lĩnh vực kinh doanh của toàn Tập đoàn.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và bằng trí tuệ, bản lĩnh của những người đi tìm lửa đã giúp PVN có nhận thức đúng và hành động quyết liệt. Điều này được thể hiện bằng kết quả của toàn Tập đoàn trên tất cả các khâu sản xuất và các lĩnh vực kinh doanh. Với 05 dấu ấn nổi bật dưới đây đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín, thương hiệu PVN.

Thứ nhất, PVN cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy Công ty mẹ, là doanh nghiệp đầu tiên hoàn thành hợp nhất các ban của Đảng với ban chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng.

Cụ thể, từ 32 ban/văn phòng xuống còn 17 ban/văn phòng (giảm 47%), từ 73 phòng trong ban/văn phòng xuống còn 51 phòng trong ban/văn phòng (giảm 30%). Lãnh đạo ban giảm từ 111 người xuống còn 64 người (giảm 42%). Số lượng cán bộ quản lý cấp phòng từ 147 người xuống còn 116 người (giảm 21%).

Việc thay đổi, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự của bộ máy điều hành PVN là yêu cầu cấp thiết để củng cố, nâng cao vai trò và hiệu quả của bộ máy điều hành phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, đáp ứng các mục tiêu phát triển của PVN trong các giai đoạn tiếp theo. 

Sau 10 năm triển khai “Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam”, PVN đã hoàn thiện và ban hành Cẩm nang Văn hóa Dầu khí. Cùng với đó, lần đầu tiên, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn được quy định một cách cụ thể, nhằm nâng cao vai trò gương mẫu của lãnh đạo các cấp. Ngọn lửa dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, tạo nên bản sắc của văn hóa dầu khí, là giá trị mà người dầu khí phải trân trọng, gìn giữ và phát triển.

Người lao động PVD

Thứ hai, PVN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt ở cả chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất Chính phủ giao Tập đoàn đều về đích trước kế hoạch năm.

Cụ thể, năm 2018, tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 5,0%  kế hoạch năm; sản xuất đạm ước tính đạt 1,63 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 ước đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, tương đương vượt 18,1% kế hoạch năm, tăng 25,9% so với năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 ước đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với năm 2017.

Thứ ba, cổ phần hóa và chuyển đổi thành công 3 tổng công ty. Đó là,  Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng Công ty Dầu Việt Nam và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sang mô hình công ty cổ phần. Thực hiện các quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa PV Power, PVOIL và BSR của Thủ tướng Chính phủ, PVN đã hoàn thành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, bán cổ phần cho người lao động. Đây là 3 doanh nghiệp cổ phần hóa có quy mô vốn lớn của PVN với giá trị phần vốn góp của Nhà nước được kiểm toán xác định là 89.000 tỷ đồng. Qua đợt IPO thành công 3 đơn vị này, PVN đã thu về 16.500 tỷ đồng, trong đó thặng dư giá trị vốn nhà nước là 7.500 tỷ đồng. Tính cả giá trị cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, thì PVN đã thu về 18.600 tỷ đồng, chiếm tới 83% giá trị thực hiện của cả nước (22.500 tỷ đồng).

Sau khi cổ phần hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều khởi sắc.

Thứ tư, PVN chính thức vận hành thương mại dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Với tổng giá trị đầu tư lên tới 9 tỷ USD và công suất chế biến là 200 nghìn thùng dầu thô một ngày (tương đương 10 triệu tấn dầu thô một năm), Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn một trong những dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí tại Việt Nam.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cùng với nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất đang vận hành sẽ đáp ứng hơn 80% nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc nhập khẩu từ thị trường bên ngoài.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thứ năm, một số dự án yếu kém của PVN có những chuyển biến theo hướng tích cực. Đó là, Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX), sau hơn nửa năm vận hành trở lại, đã đưa ra thị trường 2.200 tấn sản phẩm sợi DTY các loại đến tay khách hàng với chất lượng được khách hàng tin tưởng và đưa vào sử dụng sản xuất ổn định. Nhà máy Bio Ethanol Dung Quất được khởi động, vận hành lại, hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước đã hoàn thành bảo dưỡng, sẵn sàng đi vào vận hành trở lại./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan