Cập nhật ngày 14/11/2019 - 11:01:15

           

Sắp diễn ra giải chạy thiện nguyện Giza Charity Run 2019

- “Giza Charity Run 2019” là sự kiện thể thao do Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam (Giza E&C) tổ chức nhằm vận động quyên góp xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Giải chạy sẽ được diễn ra vào ngày 17/11 tới tại Công viên Thống nhất (Hà Nội).

Gn hot đng kinh doanh vi trách nhim xã hi

 

Ông Ngô Hu Tip - Ch tch GIZA E&C (ngoài cùng bên phi) cùng các đi tác ti L khánh thành nhà máy Widia Shinki

Là nhà tng thu xây dng công nghip hàng đu trong các khu công nghip (KCN), khu kinh tế Vit Nam (KKT) Vit Nam. Nhiu năm qua Công ty C phn Thiết kế và Xây dng Giza Vit Nam (GIZA E&C) luôn có th phn ln nht min Bc trong phân khúc các d án đu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) trong các KCN, KKT.

Qua nhiu năm xây dng và phát trin, GIZA E&C đã chng minh năng lc và uy tín ca mình thông qua vic trúng thu hàng lot d án có quy mô ln trên phm vi toàn quc, trong các lĩnh vc: Dt may, Đin t, Cơ khí chính xác, Dt nhum, Nha, Cơ khí chế to, Năng lượng mt tri,.

Mt s d án tiêu biu do Giza E&C làm tng thu như: Nhà máy sn xut tt cao cp (Công ty TNHH Jasan Vit Nam), Nhà máy ca Công ty Công nghip chính xác EVA Hi Phòng, Nhà máy sn xut si thép tinh phm Teng Yuan - Tin Giang; Nhà máy Dt nhum Texhong Qung Ninh, Nhà máy đin năng lượng mt tri Canadian Solar Hi Phòng, Nhà máy Chế to và Sn xut xe đp Apro - Bình Dương...

Năm 2019, hot đng sn xut kinh doanh ca Công ty có nhiu khi sc, GIZA E&C tiếp tc đt được nhiu thành công khi tr thành đi tác chiến lược ca các doanh nghip FDI, vi nhiu d án được ký kết và trin khai xây dng trong các KCN, KKT. Gn đây nht,  GIZA E&C đã xây dng thành công nhà máy Widia Shinki; và ngày 03/10 va qua, GIZA E&C  đã phi hp cùng ch đu tư d án (liên doanh Công ty Kennametal Pte.Ltd -Singapore và Công ty TNHH Shinki Special Tool) t chc L khánh thành nhà máy Widia Shinki, đây là mt trong nhng  nhà máy sn xut dng c ct gt hin đi nht thế gii, có quy mô ln ti Khu công ngh cao Hòa Lc, Hà Ni.

Hin nay GIZA E&C đang đy mnh hot đng đu tư ti khu vc min Trung, vi 2 d án mi là d án JASAN (ti Thanh Hóa) và d án Great Longview (ti Ngh An).

Trong tương lai, Giza hướng đến  cung cp gói dch v toàn din cho các ch đu tư (ti các KCN, KKT Vit Nam nói riêng và ti các đa phương trong c nước nói chung) t thiết kế, xây dng đến th tc pháp lý, cung cp ngun nhân công...

Bên cnh hot đng sn xut kinh doanh phát trin, nhiu năm qua GIZA E&C  luôn quan tâm đến trách nhim xã hi ca doanh nghip (CSR) vi cng đng thông qua các hot đng thin nguyn, tài tr thiết thc và có ý nghĩa nhân văn ln, giúp cho nhng hoàn cnh đc bit có cuc sng tt đp hơn, đng thi to cho h có thêm đng lc và lc quan hơn trong cuc sng.

Lan ta tình yêu thương đến cng đng

 

Ông Ngô Hu Tip- Ch tch GIZA E&C tham gia gii chy thin nguyn “Buid The Future” 2018

Các chương trình hot đng thin nguyn do GIZA E&C t chc hàng năm luôn thu hút được đông đo mi đi tượng tham gia, vi nhiu phong trào t thin hết sc có ý nghĩa, toàn din và thiết thc, đc bit lan ta được tình yêu thương đến cho mi người.  

Năm 2019 GIZA E&C tiếp tc t chc nhiu chương trình vì cng đng gn vi các hot đng xã hi t thin mang nhiu ý nghĩa nhân văn và thiết thc, c th:  

Gii chy thin nguyn “Giza Charity Run 2019” 

Ngày 17/11 ti ti Công viên Thng nht (Lê Dun - Hà Ni), Giza E&C t chc gii chy thin nguyn ln 2  vi ch đ “Giza Charity Run 2019” đ truyn ti thông đip “Mi bước si - Mt tương lai” nhm vn đng quyên góp t thin, xây dng đim trường cho tr em vùng cao, vùng đc bit khó khăn.

Gii chy thin nguyn Giza Charity Run 2019 d kiến thu hút 500 vn đng viên không chuyên tham gia. Không còn bó hp trong phm vi ni b, gii chy “Giza Charity Run 2019” m rng đi tượng tham gia, t người thân, bn bè ca CBNV, đi tác ca công ty cho đến khách vãng lai (s kin t chc vi hai c ly thi đu chính thc: Người ln - 5km và tr em - 2,5km, đây là c ly được tính toán và la chn đ phù hp vi th lc, đ tui ca các vn đng viên không chuyên). D kiến, gii chy thu hút 500 người tham gia, toàn b s tin thu được t gii chy s hoàn toàn s dng cho mc đích xây dng đim trường vùng cao (t 2-3 đim trường) , đưa 200 hc sinh vùng cao đến gn hơn vi con ch, vi tương lai tươi sáng hơn. Thông qua gii chy này, bên cnh mc đích quyên góp t thin, Giza E&C mun hưởng ng phong trào th dc th thao bo v sc khe, truyn đi thông đip sng khe, sng đp, sng nhân văn đến cng đng; đng thi, nâng cao nhn thc cho CBNV công ty, bn hàng và đi tác trong lĩnh vc xây dng v trách nhim ca doanh nghip vi các hot đng thin nguyn và công tác xã hi.

Trước đó, năm 2018 Giza E&C cũng đã t chc Gii chy thin nguyn “Buid The Future”, s tin quyên góp gn 300 triu đng trong chương trình này đã dành đ xây đim trường ti tnh Sơn La, đem li cơ hi đến trường cho gn 100 em nh.

Chương trình “Ngày hi Hiến máu tình nguyn Git hng Giza ln 3”

 

                Cán b nhân viên GIZA E&C tham gia chương trình “Ngày hi Hiến máu tình nguyn Git hng Giza ln 3” năm 2019

Ngày 03/8/2019, GIZA E&C đã phi hp cùng Công đoàn Vin huyết hc Truyn máu Trung ương, Hi Sinh viên Thanh niên Đi hc Xây dng t chc thành công “Ngày hi Hiến máu tình nguyn Git hng Giza  ln 3”.

Vi thông điêp Ni s chia- Kết yêu thương, hot đng hiến máu năm nay GIZA E&C không ch kêu gi s tham gia ca cán b nhân viên Công ty mà còn kết ni thêm được nhiu đi tác, bn bè ca và người thân ca cán b nhân viên Công ty tham gia tích cc vào hot đng này. Kết qu, đã thu hút đông đo s lượng người tham gia hiến máu, s lượng đơn v máu thu được năm 2019 tăng gp đôi so vi năm ngoái.

Qua 3 năm liên tc t chc, chương trình “Git hng Giza” đã tr thành hot đng thường niên, có tm nh hưởng ngày càng sâu rng ti đi ngũ nhân s công ty. Vi mong ước, “Git hng Giza” không ch chm ti trái tim nhân ái ca mi nhân s GIZA E&C mà còn đi vi c cng đng. Trong nhng năm ti, GIZA E&C s tiếp tc m rng và phát trin hot đng có ý nghĩa nhân văn cao đp này.

Chương trình “Trung thu yêu thương”

 

GIZA E&C trao tng quà ti Trung tâm nuôi dưỡng người già và tr em tàn tt Hà Ni trong chương trình “Trung thu yêu thương”

Ngày 07/9/2019, Qu thin nguyn Giza-Giza Foundation đã t chc chương trình “Trung thu yêu thương” ti Trung tâm nuôi dưỡng người già và tr em tàn tt Hà Ni (huyn Ba Vì); vi 6 chiếc bình nóng lnh, 20 bình đun nước siêu tc, 2,5 t go, du ăn, nước git cùng hàng trăm phn quà đã được trao tng trong chương trình này. Chuyến đi không ch có cán b nhân viên Công ty tham gia mà còn kêu gi được đông đo bn bè, người thân ca cán b nhân viên Công ty cùng tham gia, đc bit là có s quan tâm, đng hành, h tr ca đi din các đi tác Công ty GIZA E&C.

 Chương trình tng 10 nghìn cun sách “Phòng chng đui nước- 10 điu nên biết”

 

Giza E&C trao tng 10 nghìn cun sách cho hc sinh tnh Bc Giang thông qua Đoàn TNCS H Chí Minh Tnh

Ngày 16/9/2019, Giza E&C đã trao tng 10 nghìn cun sách “Phòng chng đui nước -10 điu nên biết” cho hc sinh tnh Bc Giang. Cun sách này được xut bn theo tha thun Bn quyn gia tác gi Nguyn Anh Tun (t chc E-BƠI) vi Công ty Giza Vit Nam.Ti bui trao tng, các tình luyn viên đến t t chc E-Bơi  đã t chc chương trình rèn luyn k năng bơi t cu cho các em hc sinh. GIZA E&C hy vng, thông qua nhng vic làm mang ý nghĩa thiết thc này có th góp mt phn nh trách nhim ca doanh nghip mình vào s mnh bo v tr em Vit Nam./.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan