Cập nhật ngày 01/09/2015 - 09:13:22

           

Cá nhân ông Vũ Quý Phúc chào mua công khai cổ phần THIKECO

- Cá nhân ông Vũ Quý Phúc thông báo chào mua công khai cổ phần THIKECO như sau:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Cá nhân: Ông VŨ QUÝ PHÚC

Chứng minh thư nhân dân số: 001066002163         cấp ngày: 15/01/2015

CHÀO MUA CÔNG KHAI

(Theo công văn số 5916/UBCK-QLPH ngày 28/10/2014 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước)

Tên cổ phiếu: Cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO

Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần

Giá chào mua: 14.700 đồng/1 cổ phần

Tổng số lượng chào mua: 611.000 cổ phần

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall

I. Tình hình đặc điểm của cá nhân chào mua

- Họ và tên: Vũ Quý Phúc

- Ngày sinh: 18/03/1966

- Số CMTND: 001066002163        cấp ngày: 15/01/2015

   Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ: 248 Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Điện thoại: 0913193579

II. Tên công ty mục tiêu

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu: không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu: không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 611.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 43,028 % vốn điều lệ)

VI. Giá chào mua: 14.700 đồng/ 1 cổ phần

VII. Nguồn vốn thực hiện chào mua: tự có

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: đầu tư

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: trước 15h ngày 10/09/2015.

X. Thời hạn và phương thức thanh toán:

- Thời hạn thanh toán: từ 8h30 ngày 11/09/2015 đến 16h00 ngày 24/09/2015

- Phương thức thanh toán: thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản

XI. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall

Cá nhân chào mua công khai

(đã ký)

Vũ Quý Phúc

Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan