Cập nhật ngày 15/09/2015 - 10:52:00

           

Sắp khởi công Khu Công nghiệp FLC Hoàng Long

- Tập đoàn FLC sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công Khu Công nghiệp “kiểu mẫu” FLC Hoàng Long, ngày 22/09. Đây sẽ là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII.

Ngay sau khi được cp Giy chng nhn đu tư vào Khu Công nghip FLC Hoàng Long, Tp đoàn FLC đã bt tay vào công tác đn bù, gii phóng mt bng, cũng như hoàn thin các th tc pháp lý khác đ tiến hành khi công d án trong thi gian sm nht.

D án này thuc đa gii hành chính các xã Hong Anh, Hong Long và Hong Quang, TP. Thanh Hóa và xã Hong Minh, Hong Đng, Hong Thnh, huyn Hong Hóa, tnh Thanh Hóa. Khu Công nghip có din tích 286,82 ha, tng mc đu tư 2.317,5 t đng, d kiến s hoàn thin kết cu h tng đ có th bàn giao cho mt s doanh nghip đu tiên ngay trong năm 2015.

Ti D án này, FLC s được min tin thuê đt 15 năm k t ngày hoàn thành xây dng, đưa d án vào hot đng, cùng các ưu đãi khác theo quy đnh ca pháp lut hin hành.

Theo thiết kế, FLC Hoàng Long s là khu công nghip đa ngành. Sau khi hoàn thành và đi vào hot đng, Khu Công nghip s thu hút nhà đu tư các ngành công nghip không khói, hướng đến s phát trin bn vng c v kinh tế và môi trường.

Nm gn Khu Kinh tế Nghi Sơn ln th năm c nước và cũng không xa Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Công nghip FLC Hoàng Long ha hn là đim đến hp dn vi các doanh nghip trong và ngoài nước, đc bit là các doanh nghip đến t Đài Loan, Hàn Quc, Nht Bn, châu M và châu Âu.

Khu Công nghip FLC Hoàng Long không ch nm v trí thun li v giao thông đường thy, đường b, đường hàng không và giao thương kinh tế, mà còn nm trong vùng dân cư rng ln ca huyn Hong Hóa và TP. Thanh Hóa. Khu Công nghip d tính s thu hút t 60.000 - 80.000 lao đng.

 

Hin ti, Tp đoàn FLC đang là nhà đu tư trong nước ln nht vào Thanh Hóa vi tng mc đu tư xp x 15.000 t đng. Các d án mà Tp đoàn đã và đang trin khai ti Tnh này, bao gm: Qun th Du lch ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn ti th xã Sm Sơn, khu nhà phc hp FLC Complex ti TP. Thanh Hóa, Khu Công nghip FLC Hoàng Long và d án nông nghip công ngh cao ti Nông trường Lam Sơn./.

Kim Hiền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan