Cập nhật ngày 01/12/2016 - 15:32:03

           

Đặt mua ấn phẩm năm 2017

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo xin thông báo kế hoạch xuất bản, phát hành ấn phẩm năm 2017.

Tải phiếu đặt mua ấn phẩm tại đây

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan