Cập nhật ngày 12/08/2015 - 10:08:27

           

KOSY khẳng định thương hiệu phát triển đô thị tại Việt Nam

Là một trong những doanh nghiệp được thành lập vào thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế (năm 2008), với nhận thức “khó khăn là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội” Công ty Cổ phần Kosy đã và đang ngày càng phát triển và khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Tp chí Kinh tế và D báo đã có cuc trao đi vi ông Nguyn Vit Cường, Ch tch Hi đng qun tr Công ty C phn Kosy, người đã tìm ra cơ hi trong khó khăn, đưa Kosy phát trin n đnh.

PV: T 2008 đến nay, do nh hưởng ca suy thoái kinh tế thế gii, mi năm Vit Nam cũng đã có hàng nghìn doanh nghip phi gii th, phá sn. Năm 2008 cũng là năm Kosy được thành lp. Vy, điu gì khiến ông đi đến quyết đnh thành lp doanh nghip trong giai đon khó khăn này?

Ông Nguyn Vit Cường: Phi nói rng, giai đon 2008-2014 là giai đon rt khó khăn đi vi doanh nghip nói chung và doanh nghip bt đng sn nói riêng. Hu hết các doanh nghip đu tm ngng đu tư hoc hot đng cm chng. Tuy nhiên, vi nhn thc “khó khăn là thách thc, nhưng đng thi cũng là cơ hi nếu biết nm bt”, Kosy đã được thành lp ngay trong thi gian đó.

Trước khi Kosy thành lp, chúng tôi (Ban lãnh đo Công ty) đã nghiên cu, tìm hiu v môi trường đu tư và th trường bt đng sn ca TP. Hà Ni, TP. H Chí Minh và mt s tnh/thành khác trong c nước, như: Lào Cai, Bc Giang... Lúc đó, chúng tôi phát hin, ti các thành ph ln, th trường bt đng sn phát trin rt nóng, lượng hàng bt đng sn tn đng ca TP. Hà Ni và TP. H Chí Minh đã tr thành mi lo ngi cho gii đu tư. Tuy nhiên, th trường bt đng sn các tnh/thành khác li dường như b b ng, trong khi nhu cu thc s ca người dân nhng nơi

này rt ln. Chính vì vy, năm 2008, chúng tôi đã quyết đnh thành lp Công ty C phn Kosy vi vn điu l ban đu là 180 t đng hot đng trong lĩnh vc bt đng sn và mt s lĩnh vc khác, như: xây dng, giáo dc...

PV: T khi thành lp đến nay, Công ty đã đt được nhng thành tu gì, thưa ông?

Ông Nguyn Vit Cường: Vi b máy qun tr hot đng n đnh, gn kết và trình đ qun lý, chuyên môn, nghip v cao, sau 8 năm “li ngược dòng”, Kosy đã ngày càng phát trin n đnh và khng đnh được thương hiu trên th trường.

Trong lĩnh vc giáo dc, đào to Công ty đã trin khai thành lp Trường Trung cp Tài chính vi đi tượng đào to ch yếu là con em dân tc các tnh mim núi phía Bc. Vi mc hc phí theo quy đnh ca B Giáo dc và Đào to, đa đim đt ti rt nhiu tnh đ thun tin cho vic đi li. Hàng năm, Trường t chc đào to cho hàng trăm hc viên theo hc các ngành, như: qun tr kinh doanh, kế toán, tài chính... Sau khi ra trường, hc viên được Nhà trường to điu kin gii thiu vic làm, chính vì vy mà, phn ln sinh viên tt nghip đu tìm được mt công vic n đnh vi mc lương lý tưởng.

Trong lĩnh vc xây dng, bt đng sn, hin nay Kosy đang là ch đu tư ca nhiu d án đô th các tnh/thành ph, như:

D án Khu đô th Kosy - Lào Cai

Quy mô s dng đt: 38 ha

Quy mô v dân s khong: 4.176 người

Tng mc đu tư d kiến: 412 t đng

S lô đt xây dng nhà lin kế: 603; din tích: 80-100m2/lô

S lô đt xây dng nhà bit th: 132; din tích: 200-450m2/lô

S lô nhà vườn: 43 lô; din tích: 500-650 m2/lô

Đt công trình công cng: 7.005 m2

Đt giáo dc: 20.400 m2

Đt cây xanh mt nước: 47.600 m2

Đt giao thông + h tng k thut khác: 137.202 m2

D án Khu đô th Kosy - Sông Công

Din tích: 38,78 ha

Tng vn đu tư d kiến: 481 t đng

Quy mô dân s khong: 5.716 người

S lô nhà bit th: 72 lô; Din tích: 250 m2/lô

S lô nhà lin k: 1.242 lô; Din tích: 100 m2/lô

Din tích đt xây dng công trình công cng, dch v - thương mi: 4,5 m2/người

Đt giao thông, bãi đ xe: 28 m2/người

Đt cây xanh: 10 m2/người

D án Khu đô th Kosy - Bc Giang

Din tích: 23,3ha

Tng vn đu tư: 295 t đng

Quy mô dân s: 3.500 người

S lô nhà bit th: 50 lô; Din tích: 250-400 m2/lô

S lô nhà lin k: 705 lô; Din tích: 75-110 m2/lô

Din tích nhà chung cư, dch v hn hp: 80-150 m2/h

Din tích đt xây dng công trình công cng, dch v - thương mi: 4,5 m2/người

Din tích đt giao thông, bãi đ xe: 28 m2/người

Din tích đt cây xanh: 10 m2/người

PV: Các lĩnh vc mà Công ty đang trin khai đó là bt đng sn, xây dng và giáo dc. Vy, trong thi gian ti, Kosy s làm gì đ phát trin các lĩnh vc trên?

Ông Nguyn Vit Cường: Trong bi cnh th trường bt đng sn đang phc hi, Kosy xác đnh 2015-2016 là 2 năm bn l, Công ty s tp trung ngun lc đ bt phá và khng đnh thương hiu trên th trường. Trong 5 năm ti, Hi đng qun tr Công ty cũng xác đnh kế hoch phát trin là đu tư tp trung, tránh dàn tri. Đng thi, xây dng đng b h thng h tng k thut, h tng xã hi ca các khu đô th, kết ni vi các trc đô th trung tâm, xây dng cng đng cư dân phù hp vi điu kin kinh tế - xã hi đa phương, nhưng cũng s góp phn ln đ thay đi din mo đô th nhng nơi Kosy đu tư. Công ty đã và s khng đnh uy tín, kinh nghim và đng cp, xây dng nim tin vng chc cho chính quyn và khách hàng, đi tác.

V lĩnh vc giáo dc, Kosy có kế hoch nâng cp Trường Trung cp Tài chính thành Trường Cao đng Qun tr Kinh doanh. Theo đó, Trường s m rng quy mô đào to, tăng cường hp tác đào to ngun lao đng cht lượng cao, đ cung ng ngun nhân lc cho các đi tác trong nước và nước ngoài, như: Nht Bn, Hàn Quc, Đài Loan...

Ngoài nhng chính sách hp lý ca Nhà nước to hành lang thun li cho các nhà đu tư, sp ti các hip đnh thương mi t do đã và s được ký kết, đc bit là TPP s m ra mt thi kỳ mi cho phát trin kinh tế đô th. Vi s chun b k lưỡng và nghiêm túc, Kosy mong mun được hp tác đu tư vi các đi tác uy tín, trách nhim, có tim lc và tm nhìn trong lĩnh vc xây dng, bt đng sn, phát trin đô th và giáo dc. Trong đó, lĩnh vc mà Kosy ưu tiên và tp trung đu tư s là bt đng sn. Mc tiêu phn đu ca Kosy trong thi gian ti là tr thành mt trong nhng doanh nghip phát trin đô th hàng đu ti Vit Nam.q

PV: Xin trân trng cm ơn ông!

Kim Hiền (thực hiện)
Nguồn: Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 14/2015
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan