Cập nhật ngày 24/01/2018 - 20:37:12

           

Năm 2018: Doanh nghiệp hãy hành động!

- Những nỗ lực của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian qua đã thấy rõ, giờ đây chỉ chờ doanh nghiệp có hành động tương ứng để “bứt phá”.

Phóng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Ngô Văn Điểm, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tư nhân Việt Nam xoay quanh vấn đề doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Ông Ngô Văn Điểm, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của Chính phủ trong thời gian vừa qua?

Ông Ngô Văn Điểm: Phải thừa nhận rằng, những nỗ lực của Đảng và Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh của doanh nghiệp không phải là nhỏ. Về mặt chính sách, Đảng đã ra Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nòng cốt phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Chính phủ khóa XIV nhiệm kỳ mới cũng tiếp tục nhấn mạnh về “Chính phủ hành động, liêm chính và phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Đi kèm với đó là các chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, như: ban hành Nghị quyết 19-2017/NĐ-CP, hay như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và mới đây là Nghị quyết 01/2018- NQ-CP về giải pháp chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 với phương châm hành động năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.  Ngay sau hội nghị với doanh nghiệp vào tháng 5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và sau đó là chấn chính tình trạng thanh tra kiểm tra. Đây là những nội dung cốt lõi để lay động giới doanh nghiệp, doanh nhân, vì thấy được Chính phủ đang chỉ đạo, điều hành quyết liệt đồng hành cùng doanh nghiệp để đưa nền kinh tế của Việt Nam chuyển biến mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp của kinh tế tư nhân là một động lực của sự phát triển.

PV: Bên cạnh những điểm tích cực mà ông vừa nêu, thì môi trường kinh doanh cũng còn những điểm nghẽn. Theo ông, những điểm nghẽn đó là gì?

Ông Ngô Văn Điểm: Gần đây Quốc hội hay đề cập đến vấn đề “trên nóng, dưới lạnh”, tức là sự chuyển động ở các cấp chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã chưa quyết liệt như ở cấp Trung ương, khiến các chính sách chậm đi vào cuộc sống. Chính sách có thể rất đúng, rất hay, rất kịp thời, nhưng tổ chức thực hiện yếu, thì đấy chính là điều đáng tiếc.

Điều này xuất phát từ việc tổ chức bộ máy hành chính của nước ta hiện nay kém hiệu quả, chồng chéo chức năng nhiệm vụ; hệ thống thông tin trong bộ máy nhà nước vẫn có nơi còn thủ công, chưa áp dụng được internet rộng khắp; giải quyết các vụ việc của người dân và doanh nghiệp vẫn tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, trong bộ máy hành chính, con người vẫn là vấn đề gây nhức nhối nhất, bởi có một bộ phận cán bộ vừa yếu kém về nghiệp vụ, lại vừa vụ lợi. Trong khi những yếu kém về nghiệp vụ, thì có thể khắc phục được nhanh, chứ còn vụ lợi thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Theo đó, để giải quyết vấn đề này, cần thực hiện đồng bộ các chính sách về tiền lương và giáo dục để chấn chính đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ công vụ và thực hiện thanh tra công vụ.

PV: Những cố gắng của Chính phủ đã thấy, còn về phía doanh nghiệp thì sao, thưa ông?

Ông Ngô Văn Điểm: Phải thừa nhận rằng, Chính phủ đã nỗ lực, nhưng doanh nghiệp lại chưa có hành động tương ứng. Phong trào Quốc gia khởi nghiệp được bắt đầu từ năm 2016, tuy nhiên, khởi nghiệp dường như chỉ mới giới hạn ở những khu đô thị lớn, tập trung ở những đối tượng đang tiếp cận công nghệ 4.0, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 3D…, còn khởi nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, các lĩnh vực có lợi thế của Việt Nam, như: thủy sản, nông nghiệp, khu vực kinh tế phi chính thức thì còn vắng bóng. Tính liên kết của doanh nghiệp Việt Nam còn yếu, tính riêng rẽ rất phổ biến, thậm chí đố kỵ lẫn nhau, cạnh tranh không lành mạnh. Chính vì vậy, doanh nghiệp mình liên kết với nhau còn khó, thì huống chi là kiên kết với các doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, văn hóa kinh doanh cũng chưa được hình thành đúng nghĩa, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, thực phẩm bẩn… diễn ra còn khá phổ biến, không chỉ làm tổn hại đến doanh nghiệp đó, mà còn là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, để đồng hành với Chính phủ trong xây dựng nền kinh tế vững mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam phải tự tái cơ cấu lại doanh nghiệp, tích cực đầu tư vào các lĩnh vực còn yếu của nền kinh tế, như nông nghiệp, tham gia tài cơ cấu khu vực kinh tế phi chính thức. Xây dựng thương hiệu, văn hóa kinh doanh, coi chữ tín làm đầu với Nhà nước, cộng đồng, khách hàng, cổ đông và người lao động.

PV: Trong năm 2018, ông đánh giá thế nào về thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp?

Ông Ngô Văn Điểm: Tại thời điểm hiện nay, nền kinh tế đang có tín hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp Việt Nam, như: tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán ở mức cao… Bên cạnh đó, những chủ trương, chính sách, pháp luật mới sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu tăng trường GDP 6,7% trong năm 2018, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo đà cho thị trường chứng khoán, thị trường vốn Việt Nam tiếp tục phát triển. Ngoài ra, năm 2018, việc Chính phủ tiếp tục kiên trì với chủ chương tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cũng sẽ củng cố niềm tin để doanh nghiệp bỏ vốn vào thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh việc thuận lợi, thì doanh nghiệp thì cũng phải đối mặt với khó khăn, đó là nền kinh tế có điểm xuất phát thấp; Mô hình tăng trưởng vẫn theo chiều rộng, tăng trưởng kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào tăng vốn và lao động, năng suất lao động thấp; Đổi mới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường chưa có bước đột phá về huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phát triển theo tín hiệu của thị trường; Sức cạnh tranh của cả nền kinh tế và từng sản phẩm yếu, nội lực chưa được phát huy đúng mức làm cho hội nhập kinh tế chưa đạt kết quả mong đợi; Nguy cơ tụt hậu, thách thức bẫy thu nhập trung bình còn hiển hiện; Tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp dự án; Những hành vi gian lận thương mại, làm hàng giả, trốn thuế, gian lận sổ sách, đầu cơ, chộp giật, lừa đảo, quan hệ thân hữu, lợi ích nhóm bất chính... ngày càng phức tạp; Chưa gắn chặt sản xuất với tiêu thụ... cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp./.

Xin cảm ơn ông!

Kim Hiền (thực hiện)
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan