Cập nhật ngày 15/04/2016 - 16:02:34

           

TS. Võ Trí Thành: 3 lĩnh vực có nhiều cơ hội kinh doanh nhất khi vào TPP

- Theo chuyên gia kinh tế TS. Võ Trí Thành, 3 lĩnh vực mà doanh nghiệp có cơ hội kinh doanh nhiều nhất khi vào TPP, đó là: Công nghệ thông tin (IT), công nghiệp xanh và thiết kế.

Vào TPP, chúng ta kỳ vng gì?

Ti Ta đàm “CEO và bài toàn TPP” do Hc vin Doanh nhân t chc ngày 14/04/2016, chuyên gia Võ Trí Thành cho biết, TPP là mt hip đnh thương mi t do thế h mi ln nht ca Vit Nam t trước đến nay. Hiu đơn gin thì TPP gm có 4 khía cnh:

Mt là, t do: trước kia di chuyn hàng hóa dch v, đu tư còn nhiu hàng rào ngăn chn. Nhưng đến vi TPP, thì s hàng rào thuế gn như v 0% theo thi gian. Theo đó, hàng hóa, đu tư, dch v s được dch chuyn d dàng hơn. Đc bit, vi th trường gm 900 triu dân, thu nhp cao, đây s là th trường mênh mông cho các doanh nghip.

Hai là, tiêu chun ngt nghèo: vì là chơi vi các nước gii nht, phát trin nht thế gii nên các quy đnh, tiêu chun v cht lượng, hàng hóa, dch v sân chơi này s cao hơn, minh bch hơn đ đm bo tt hơn cho cuc sng con người.

Ba là, Hip đnh yêu cu phi đi x bình đng, bác ái, công bng đi vi mi thành phn kinh tế và đi vi mi nhà đu tư.

Bn là, s giám sát cht ch và nghiêm túc. Thm chí, nếu chính ph các nước không thc hin như đúng cam kết, thì nhà đu tư có th kin nhà nước và ngược li nhà nước cũng có th kin các nhà đu tư ra tòa án quc tế.

Theo chuyên gia Võ Trí Thành, vào TPP, cái đu tiên Vit Nam có được đó là, thúc đy xut khu. Nếu so sánh tương quan lc lượng vi 11 nước trong TPP, thì Vit Nam là nước yếu nht, nn kinh tế kém phát trin nht và các nước khác hu như có li thế tuyt đi trước chúng ta. Tuy nhiên, cái quan trng đây không phi là li thế tuyt đi mà là li thế so sánh.

“Đó là câu tr li ti sao M li không sn xut áo vest mà li đ cho các nước khác sn xut”, TS. Thành cho biết.

Tiếp theo, cái chúng ta kỳ vng khi vào TPP là thu hút đu tư. Bi, hin nay, Vit Nam tham gia ti 15 hip đnh thương mi t do, trong đó TPP và EVFTA là 2 hip đnh ký vi các nước tiên tiến nht trên thế gii, th trường mênh mông nht thế gii. Chính vì vy, đ được các li ích v thuế và th trường, nhà đu tư các nước s phi tính đến vic đu tư vào Vit Nam.

Tiếp đó là áp lc buc phi ci cách ca Chính ph. TPP yêu cu chính ph các nước phi đm bo mt môi trường đu tư thông thoáng, cnh tranh bình đng, buc các nước phi thay đi mình.

Cui cùng là hc hi được kinh nghim và li thế đi trước. Vào TPP chúng ta được bt tay vi nhng đi tác tt, do đó, chúng ta có th hc hi được nhiu điu t h, như: qun tr, công ngh… Bên cnh đó, chúng ta còn tn hưởng li thế ca người đi đu, bi hin nay trong ASEAN chMalaysia và Vit Nam là 2 nước trong TPP.

“Tuy nhiên, li thế này ch tn ti được khong t 5-7 năm, bi các nước, như: Thái Lan, Indonesia… cũng đang có ý đnh xin tham gia vào Hip đnh”, TS. Thành nhn mnh.

Quang cảnh buổi Tọa đàm 
 

Doanh nghip nên kinh doanh vào lĩnh vc gì?

Theo TS. Võ Trí Thành, vào TPP cơ hi kinh doanh là vô biên. Tuy nhiên, 3 lĩnh vc mà các doanh nghip nên chú trng đu tư, đó là: IT, xanh và thiết kế.

Lý gii v điu này, TS. Thành cho biết, thc tế cho thy, công ngh thông tin đang thay đi cách thc kinh doanh trên thế gii. Bây gi, nh có công ngh hin đi, chúng ta có th ngi mt ch mà vn bán hàng được cho khách hàng bên kia bán cu. Chính vì vy, nhng sáng kiến v công ngh thông tin đang là ngành hp dn đi vi nhng ai có ý đnh khi nghip.

Đi vi lĩnh vc xanh, xu hướng trên thế gii đang hướng đến các ngành xanh, thân thin vi môi trường. “Tt c các hàng hóa, dch v đu cn xanh. Đây là cơ hi cho các doanh nghip”.  

Cui cùng là ngành thiết kế hay còn gi là ngành kinh tế biu tượng. Hin nay, các nhà thiết kế có th dùng tiếng nói, âm thanh, hình nh đ to ra mt biu tượng n tượng. Trong khi đó, tt c các doanh nghip đu mun to ra mt biu tượng riêng cho doanh nghip mình, đ khi nhìn thy biu tượng y, người tiêu dùng phi nh đến doanh nghip, hay sn phm ca h. Chính vì vy, cơ hi kinh doanh v dch v này đang rt ln. “Do đó, đây là ngành th 3 mà doanh nghip nên chú trng đu tư”, TS. Thành cho biết./.

Kim Hiền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan