Cập nhật ngày 16/10/2014 - 10:22:09

           

EMI tháng 9 đạt 52,5 điểm

- Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi của HSBC (Emerging markets Index - EMI) tăng lên 52,5 điểm vào tháng 9/2014, từ mức 52,4 điểm của tháng 8, mức tăng cao nhất trong mười tám tháng liên tiếp.

Đây là kết quả của EMI tháng 9/2014, được ngân hàng HSBC công bố ngày 15/10, có tên "Các thị trường mới nổi phát triển tốt nhất vào quý 3, kể từ quý 1 năm 2013".

Các  dữ  liệu  mới  nhất  cho  thấy,  trong  2  tháng  liên  tiếp, ngành  dịch  vụ  tăng trưởng với tốc độ  tốt  hơn  ngành  sản xuất. Kết quả  này chủ  yếu nhờ  tăng trưởng tại Trung Quốc,  bởi ngành dịch vụ  tại  Brazil,  Ấn Độ, và  Nga  tăng trưởng yếu ớt hoặc rất nhẹ.  Các nhà sản xuất  tại  Cộng Hoà Séc  báo cáo tăng  trưởng  mạnh  nhất  vào  tháng  9,  trong  khi  các  nhà sản xuất tại Brazil, Hàn Quốc, và Ba Lan lại giảm.

 Tăng trưởng đơn hàng mới vẫn giữ được gần với mức đỉnh của  15  tháng  vào  tháng  6, nhưng  vẫn  chậm  hơn mức  trung  bình  của  9  năm  qua.  Do  đơn  hàng  mới  tăng trưởng, công việc tồn đọng  giảm nhẹ  tháng thứ  3 liên tiếp, và tình hình chung về  nhân công  tại các thị  trường vẫn  ổn định.

Lạm phát giá cả đầu vào tiếp tục giảm thêm vào tháng 9.  Áp lực chi phí của ngành sản xuất tiếp tục thấp hơn ngành dịch vụ và 4 thị trường  báo  cáo  giá  cả  đầu  vào  ngành  sản  xuất  đều giảm là: Trung Quốc, Ba Lan, Brazil và  Hàn Quốc.  Một lần nữa, các nhà sản xuất tại Nga  báo cáo  mức lạm phát giá cả đầu vào ngành sản xuất mạnh nhất, tiếp theo là  Thổ  Nhĩ Kỳ. Nga cũng có mức lạm phát giá cả đầu vào ngành dịch vụ mạnh nhất.

Viễn cảnh kinh tế các thị trường mới nổi toàn cầu vẫn tương đối kém lạc quan trong tháng 9. Chỉ số sản lượng tương lai tại các thị trường mới nổi của HSBC khảo sát kỳ vọng của các doanh nghiệp đối với sản xuất trong mười hai tháng tới, và chỉ số vào cuối quý 3 này không thay đổi nhiều so với mức thấp 3 tháng liên tiếp của tháng 8. Đáng chú ý là, kỳ vọng sản lượng sản xuất của khối doanh nghiệp tư nhân tại Nga yếu nhất kể từ khi cả hai ngành sản xuất và dịch vụ có bắt đầu yếu đi từ tháng 4/2012, thấp hơn mức hồi tháng 3./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan