Cập nhật ngày 21/12/2017 - 15:17:24

           

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV đã thành công tốt đẹp

- Sáng nay (21/12), phiên chính thức Đại hội Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2017-2022) đã thành công tốt đẹp.

Trước đó, phiên thứ nhất của Đại hội đã được khai mạc trọng thể vào chiều ngày 20/12.

Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Thành Quân phát biểu khai mạc/ Ảnh: Đức Trung

Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng - Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2012-2017 cho biết, Công đoàn Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã ghi dấu ấn là một nhiệm kỳ đạt được nhiều kết quả tích cực về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động công đoàn; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, gắn kết các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; xây dựng văn hóa công sở gắn với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với vai trò và nhiệm vụ xuyên suốt của công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động, Công đoàn Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp Công đoàn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham gia, góp ý chuyên sâu vào việc sửa đổi Hiến pháp, góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản luật, chính sách chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động như Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; chính sách tiền lương; chế độ công vụ, công chức,... góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nói riêng và ngày càng có chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCCVC, như: chế độ bảo hiểm, chế độ nâng lương, nâng ngạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; tham gia các Hội đồng nâng lương (xét nâng bậc lương cho cán bộ đủ niên hạn và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ đoàn viên có thành tích xuất sắc như đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, được Bộ trưởng tặng Bằng khen…); Hội đồng sáng kiến; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Ban Đời sống cơ quan;... nhằm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCVC và đoàn viên công đoàn; tạo điều kiện về môi trường, điều kiện làm việc; phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn chăm lo đời sống, vật chất, cải thiện thu nhập cho CBCCVC và đoàn viên công đoàn.

Đồng thời, tham gia đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CBCCVC, người lao động như: Xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở;  Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan... để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên.

Đối với vấn đề ổn định cuộc sống, năm 2013, Công đoàn Bộ đã tổng hợp được 375 CBCCVC có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công đoàn Bộ đã phối hợp với Văn phòng Bộ gửi danh sách tới Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để xem xét, trong số đó, có nhiều CBCCVC đủ điều kiện đã mua được nhà ở xã hội.

Đặc biệt hàng năm, Công đoàn Bộ phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho toàn thể CBCCVC, và các đợt khám sức khoẻ cho cán bộ nữ. Ngoài ra, một số công đoàn cũng đã chủ động tổ chức các đợt khám sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ở đơn vị mình.

Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ và công đoàn các đơn vị đã vận động CBCCVC thực hành tiết kiệm để có tháng lương thứ 13 và tổ chức cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho CBCCVC bằng các hình thức như tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài, đề án của Bộ,... Nhiều công đoàn trực thuộc đã phối hợp cùng với chính quyền tích cực tìm các nguồn thu hợp pháp cho quỹ phúc lợi của đơn vị, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC.

Có thể nói, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao luôn được Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc rất quan tâm và đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Các hoạt động thường niên này đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ CBCCVC, người lao động, đồng hành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Có thể kể một số hoạt động văn hóa tiêu biểu được Công đoàn Bộ tổ chức hàng năm như Hội thi “Phong cách MPI 2012”;  Hội thi “Văn hóa ứng xử nơi công sở MPI 2013”; Hội thi “Đôi giày vàng MPI 2014”; Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật MPI 2015”, Hội thi “Ẩm thực MPI 2016”, Hội thi “Tài năng và duyên dáng MPI 2017”…

Các Hội thi đã thực sự góp phần tạo nên môi trường làm việc đoàn kết, phấn khởi trong cơ quan với sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị và đông đảo CBCCVC; là dịp để các cán bộ, đoàn viên ở các đơn vị trong Bộ giao lưu và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần  phối hợp tốt hơn trong công tác chuyên môn.

Biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn Bộ nhiệm kỳ qua, thay mặt Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan nhấn mạnh: “Công đoàn phải là cầu nối để triển khai toàn diện các chủ trương, nghị quyết của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng uy cơ quan; Cụ thể hóa các nội dung để triển khai đến người lao động thực hiện có hiệu quả; Động viên toàn thể đoàn viên lao động trong cơ quan nỗ lực tối đa, vượtq ua khó kahưn, chủ động, tích cực năm bắt tình hình, phân tích, đánh giá và kịp thời tham mưu, đề ra các cơ chế, chính sách trong việc xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ được Đảng, Nhà nước giao phó”.

Đồng chí Đào Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội /Ảnh: Đức Trung

Tại Hội nghị, thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Đào Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Ngọc đánh giá, hoạt động Công đoàn Bộ tiếp tục có bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tạo được dấu ấn riêng của tổ chức công đoàn.

“Tập thể Ban chấp hành Công đoàn đoàn kết, hoạt động kiêm nhiệm, nhưng luôn trách nhiệm và sáng tạo, năng động và tâm huyết với hoạt động công đoàn. Công đoàn Bộ cũng đã tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, đồng chí Đào Văn Ngọc chỉ rõ.

Trong thời gian tới, đồng chí Đào Văn Ngọc cho rằng, Công đoàn Bộ cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”… cùng với các phong trào thi đua do Bộ phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong Bộ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thêm những dấu ấn riêng của tổ chức công đoàn để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, phù hợp với điều kiện tình hình và nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư, với thế mạnh của đơn vị và sự quan tâm sâu sắc cuar các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, với tâm huyết và tinh thần “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” của Ban Chấp hành mới và tập thể cán bộ, đoàn viên, hoạt động công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của ngành”, Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, đã có 25 đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao. Đồng chí Trần Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Kinh tế và Dự báo cũng trúng cử Ban chấp hành với tỷ lệ phiếu bầu là 95,34% /. 

Danh sách 25 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Kế hoạch Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt

Một số hình ảnh nổi bật tại Đại hội:

 

Bài: Anh Quyền/ Ảnh: Đức Trung - Lê Tiên
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan