Cập nhật ngày 24/01/2018 - 07:07:38

           

Tham mưu vì lợi ích chung, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2017, phương hướng công tác năm 2018 của 4 Văn phòng Trung ương là Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, chiều tối ngày 23/1.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 4 Văn phòng Trung ương làm việc cần cù, vất vả và cũng sôi động

Nhìn lại một năm qua, Thủ tướng đánh giá, 4 Văn phòng Trung ương làm việc cần cù, vất vả và cũng sôi động “như đội U23 thi đấu trong tình trạng liên tục căng thẳng”. Bốn Văn phòng Trung ương đã phối hợp tốt, chặt chẽ, thường xuyên. Đây là truyền thống quý báu, rất có ý  nghĩa, cần tiếp tục phát huy.

Điểm lại một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2017, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành trong nhiều lĩnh vực, để giải phóng sức sản xuất, phát triển đất nước. Các chuyên viên làm công tác tham mưu tổng hợp có tiến bộ đáng mừng, đã chủ động tham mưu xử lý nhiều vấn đề đột xuất được dư luận xã hội quan tâm. Công tác truyền thông kịp thời hơn. Bảo đảm an ninh an toàn.

Cho rằng năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu 4 Văn phòng Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ với phương châm 10 chữ: “Đồng lòng, trách nhiệm, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Với vai trò tham mưu tổng hợp, 4 Văn phòng Trung ương phải bảo đảm mọi lĩnh vực của đất nước đều được chỉ đạo, điều hành, quản lý tốt, bảo đảm khoa học, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

“Tinh thần là bứt phá hơn nữa, khát vọng lớn hơn nữa, đoàn kết thống nhất cao hơn nữa, hiệu quả lớn hơn nữa”, Thủ tướng nêu rõ. Cải cách, đổi mới sáng tạo phải tốt hơn trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành các Văn phòng. Việc quan trọng của công tác văn phòng là thực hiện và quản lý chương trình công tác. Phải bố trí, thu xếp để các đồng chí lãnh đạo sát dân, sát cơ sở hơn nữa, nghe hơi thở cuộc sống để đề ra những chủ trương, nghị quyết khi mà “lý thuyết màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi”.

Chú ý nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác tham mưu. Tham mưu cho đúng chủ trương của Đảng, đúng Hiến pháp, luật pháp, vừa có tính khả thi, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tham mưu vì lợi ích chung, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm, kiên quyết chống tham nhũng.

Năm nay, Trung ương sẽ khởi động việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII với yêu cầu cao, tầm nhìn bao quát, dài hạn. Bốn Văn phòng Trung ương phải chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn.

Tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin truyền thông, bảo đảm điều kiện vật chất, hậu cần, quản trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, không được mất cảnh giác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lãnh đạo 4 Văn phòng Trung ương ký kết quy chế phối hợp công tác

Phải có khát vọng lớn lao, niềm tin mãnh liệt đưa đất nước tiến lên, “chứ không thể bình bình mãi”, Thủ tướng nhấn mạnh. Chúng ta còn phải đương đầu nhiều và phải dám đương đầu vượt qua khó khăn thách thức mà các đồng chí là người tham mưu, đốc chiến, hậu cần. Cần đoàn kết hơn nữa, tiến bộ hơn nữa, phối hợp tốt hơn để làm công tác quan trọng là tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Thay mặt 4 Văn phòng Trung ương phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tiếp thu ý kiến của Thủ tướng và cho rằng sự phối hợp công tác giữa 4 Văn phòng cần nỗ lực nhiều hơn, cần phải đổi mới phương thức cùng với nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lãnh đạo 4 Văn phòng Trung ương ký kết quy chế phối hợp công tác./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan