Cập nhật ngày 15/06/2014 - 14:56:40

           

Xử lý vi phạm tại Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

- Sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1), Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành nghiêm khắc phê bình Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đối với các tồn tại của Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1), đặc biệt là việc để tăng tổng mức đầu tư của Dự án và chậm trễ triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Nghiêm khắc phê bình tập thể Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (trong giai đoạn thực hiện Dự án), Ban Quản lý dự án trong quá trình thực hiện Dự án Xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1) đã để xảy ra các tồn tại như Kiểm toán đã nêu. Đồng thời, khẩn trương tiến hành kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến những sai sót mà Kiểm toán Nhà nước kết luận và thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tổng công ty để rút kinh nghiệm thực hiện các dự án tiếp theo.

Đồng thời, cảnh cáo lần thứ nhất đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải và các nhà thầu phụ là đơn vị có liên quan về trách nhiệm đối với nhiều nội dung tồn tại của Dự án và cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư các dự án. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải thống nhất cấm không cho Công ty QCI- Cộng hòa Cu Ba và đơn vị thí nghiệm (thuộc Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng công trình giao thông 481) tham gia các dự án do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư trong thời gian 2 năm. Đối với 10 kỹ sư tư vấn nước ngoài (Cu Ba), thống nhất không để tiếp tục quay lại làm giám sát tại công trình giao thông ở Việt Nam.

Đối với các vị trí lún tại đầu cầu, cống, vị trí có khả năng hoặc đã xuất hiện vệt hằn bánh xe, yêu cầu Ban Quản lý dự án, Nhà thầu tiến hành rà soát kỹ và khắc phục bằng cách rải bổ sung lớp bê tông nhựa hạt mịn, đảm bảo giao thông êm thuận. Kinh phí khắc phục do Nhà thầu chi trả.

Đối với các vị trí có tổng chiều dày kết cấu áo đường (theo kết quả kiểm định của Kiểm toán Nhà nước, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng (CONINCO) và biên bản nghiệm thu hoàn thành của các bên liên quan) không đảm bảo yêu cầu hoặc nằm trong sai số cho phép của Dự án nhưng nhỏ hơn so với khối lượng được thanh toán (22cm); các vị trí có chiều dày lớp bê tông nhựa còn thiếu, không đủ chiều dày tối thiểu để thi công trong khi cường độ kết cấu áo đường vẫn đảm bảo yêu cầu thiết kế và đang khai thác an toàn, yêu cầu VEC giảm trừ với khối lượng tương ứng.

Bộ Giao thông vận tải cũng tiến hành xử lý kinh tế đối với các trường hợp vi phạm. Cụ thể là:

- Bộ Giao thông vận tải yêu cầu VEC tiếp tục tiến hành thu hồi, giảm trừ số tiền 2,105 tỷ đồng ngoài số tiền mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu trong Thông báo số 28/TB-KTNN, ngày 16/1/2014 gồm: Giảm trừ giá trị thanh toán hạng mục bê tông nhựa chặt hạt mịn do thi công chưa đảm bảo chiều dày thiết kế tại gói thầu với diện tích phải xử lý là 11.117 m2 tương ứng với số tiền 998,7 triệu đồng (Gói thầu số 5 là 8.277 m2 tương ứng với 716,7 triệu đồng, Gói thầu số 6 là 2.840 m2 tương ứng với 282 triệu đồng).

- Giảm trừ 50% chi phí lập tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án (khoảng 1 tỷ đồng) khi thanh toán cho TEDI.

- Thu hồi chi phí giám sát của Công ty QCI – Cộng hòa Cu Ba đối với hạng mục còn tồn tại về chất lượng theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và kết quả kiểm định của CONINCO tương ứng với giá trị 106.477.000 đồng.

- Đồng thời Bộ Giao thông vận tải cũng đã yêu cầu Hội đồng Thi đua Bộ không xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

- Giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất về hao phí máy thi công đối với các hạng mục giếng cát./.

 

 

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan