Cập nhật ngày 18/07/2018 - 09:12:35

           

Xử lý nghiêm sai phạm về kết quả thi THPT bất thường tại Hà Giang

- Xét Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6756/VPCP-KGVX, ngày 17/7/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vấn đề này.

Cụ thể: Th tướng ghi nhn, biu dương B Giáo dc và Đào to, B Công an đã kp thi, khn trương rà soát, xác minh kết qu thi bt thường ca kỳ thi THPT Quc gia năm 2018 ti tnh Hà Giang.

Th tướng giao B Công an ch trì, phi hp vi B Giáo dc và Đào to ch đo điu tra, x lý nghiêm các sai phm theo đúng quy đnh ca pháp lut.

B Giáo dc và Đào to phát huy ưu đim ca kỳ thi Trung hc ph thông Quc gia nhng năm va qua, tiếp tc rà soát, hoàn thin quy trình k thut bo đm giám sát cht ch, khách quan, minh bch đi vi tt c các khâu ca kỳ thi THPT Quc gia.

Không ít thí sinh ở Hà Giang có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định

Cũng vào chiu ngày 17/07/2018, B Giáo dc và Đào to đã chính thc thông tin v vic x lý kết qu đim thi bt thường ti Hà Giang.

C th, vi các bài thi môn thi t lun (môn Ng văn): Đã đi chiếu đim thi trên bài thi ca tt c các thí sinh vi biên bn thng nht đim; đi chiếu kết qu thi trên biên bn thng nht đim vi kết qu đã công b. Kết qu cho thy hoàn toàn chính xác, trùng khp.

Vi các bài thi trc nghim: Qua xác minh cho thy, có du hiu nâng kết qu đim thi ca thí sinh. Theo đó, có tt c 114 thí sinh, vi hơn 330 bài thi có tng đim đã công b chênh lên hơn 1,0 đim so vi đim chm thm đnh. Không ít thí sinh có tng đim chênh lên hơn 20 đim so vi đim chm thm đnh. Cá bit, có nhng thí sinh có tng đim được làm tăng lên đến 26,8 đim, thm chí 29,95 đim so vi đim chm thm đnh.

Qua chm thm đnh cũng cho thy mt s bài thi có đim tăng hơn so vi đim đã công b t 0,2 đến 1,0 đim. Cá bit, có 3 bài thi môn Giáo dc công dân có đim chm thm đnh tăng hơn 5,75 đim so vi đim đã công b.

Thc hin quy chế thi THPT quc gia năm 2018, Hi đng chm thm đnh quyết đnh: Kết qu chm thm đnh được s dng đ thay thế cho toàn b kết qu chm bài thi trc nghim do Hi đng thi S Giáo dc và Đào to tnh Hà Giang công b ngày 11/7/2018. Đng thi, kết qu chm thm đnh này được s dng đ xét công nhn tt nghip THPT và xét tuyn sinh đi hc, cao đng, trung cp năm 2018 theo quy chế.

Hành vi nâng đim thi cho thí sinh trong khi chm thi đã vi phm rt nghiêm trng quy chế thi. B Giáo dc và Đào to kiên quyết ch đo x lý nghiêm các cá nhân, tp th vi phm, theo quy đnh ca pháp lut đ bo đm k cương, nghiêm túc ca kỳ thi THPT quc gia năm 2018 và c cho nhng năm tiếp theo./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan