Cập nhật ngày 24/08/2018 - 01:37:14

           

Bộ Công an chuẩn bị bước vào "một cuộc cách mạng về mặt tổ chức”

- Theo đó, nếu tính cả Bộ Công an và địa phương thì có khoảng 800 đơn vị cấp phòng sẽ bị cắt giảm.

Nghị định số 01, ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày ký, thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi.

Song, tổ chức bộ máy Bộ Công an sẽ thay đổi, được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Trong nỗ lực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã chính thức công bố kế hoạch cắt giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng.

Ở cấp địa phương, 20 Cảnh sát PCCC ở địa phương sau một thời gian thành lập, nay cũng được sáp nhập vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện; giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội. 

Các đơn vị cấp cục sẽ được sắp xếp lại theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có sự phối hợp thì sáp nhập, hợp nhất, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Cũng tại các đơn vị cấp cục sẽ thực hiện việc giảm các đầu mối đơn vị cấp phòng. Lực lượng Công an cấp xã, thị trấn sẽ được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, chính quy. 

Trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự tiến tới thống nhất trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan. 

Nếu tính cả Bộ Công an  và địa phương thì có khoảng 800 đơn vị cấp phòng sẽ bị cắt giảm. Đây được coi là “một cuộc cách mạng lớn”, không chỉ là quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà còn là quyết tâm của cả Bộ máy, từ Bộ Chính trị cho đến Quốc hội, Chính phủ… 

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho rằng, việc ban hành và công bố Nghị định 01 là "bước tiến quan trọng" trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tinh giản bộ máy.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho rằng, đây được coi là “một cuộc cách mạng về mặt tổ chức”, không chỉ là quyết tâm chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà còn là quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

"Tất nhiên chúng ta phải xác định tinh gọn bộ máy như vậy phải có sự "hy sinh". Có những cục sát nhập từ nhiều cục lại, sát nhập nhiều đầu mối lại, chỉ còn hơn 50 đầu mối cấp cục so với trước đây là hơn 100 đầu mối cấp cục, trong khi đó nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn" - Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nói, đồng thời nhấn mạnh, có một yêu cầu rất quan trọng, tinh giản bộ máy nhưng phải đảm bảo hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an ngày tăng hơn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải đảm bảo yêu cầu Công an nhân dân làm nòng cốt trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, một trong những đổi mới đáng chú ý nữa là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan