Cập nhật ngày 30/08/2018 - 14:24:48

           

Tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 87,25% dân số

- Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 8/2018, toàn quốc có 13,97 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; có 81,76 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong tháng 8/2018, toàn ngành đã thu 28.932 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 8/2018 toàn ngành thu 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội là 138.402 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 9.881 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 54.633 tỷ đồng.

Trong tháng 8, cả nước có khoảng 15,13 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 8 tháng đầu năm có 116 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết cho 90.200 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.313 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

8 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 6.700 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng số thu

Tính đến hết tháng 8/2018, toàn quốc có 13,97 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 241 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 11,93 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Toàn quốc có 81,76 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã giải quyết 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 539.527 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.360.226 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Đồng thời, giải quyết cho 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Toàn ngành thực hiện chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 27.995 tỷ đồng.

 Trong 8 tháng năm 2018, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn ngành là 201.973 tỷ đồng, đạt 68,61% kế hoạch cả năm.

Song song với đó, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 11.756 đơn vị. Qua đó, cơ quan bảo hiểm xã hội đã phát hiện số lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 21.589 người với số tiền truy đóng là hơn 53,4 tỷ đồng; số lao động đóng thiếu so với mức quy định là 30.631 lao động với số tiền truy đóng hơn 34,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 6.700 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng số thu. Con số này thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2017 (giảm hơn 30%) cho thấy, sự nỗ lực rất lớn cũng như các giải pháp của ngành đang phát huy hiệu quả./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan