Cập nhật ngày 29/11/2018 - 15:23:16

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8

- Ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung , ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày nội dung về Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Hội nghị cũng nghe trình bày về  Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Ông Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương/Ảnh: Chí Cường

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham gia xây dựng dự thảo và tổ chức triển khai 2 nội dung: đó là Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chính vì vậy, Thứ trưởng mong muốn các cấp ủy trong cơ quan sẽ quán triệt và triển khai đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Trung ương.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung/ Ảnh: Chí Cường

Tiếp sau đó, ông Mai Ngọc Bích đã hướng dẫn các đại biểu triển khai Kế hoạch học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan