Cập nhật ngày 29/03/2019 - 14:45:36

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua chủ đề hành động năm 2019

- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã quán triệt chủ đề hành động của năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Sáng ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng - Chủ tịch Công đoàn Lê Thành Quân cho biết: “Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nội dung quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; là diễn đàn dân chủ, công khai để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức”.

Vụ trưởng - Chủ tịch Công đoàn Lê Thành Quân phát biểu khai mạc/Ảnh: Minh Trang

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan năm 2018, phương hướng công tác năm 2019 nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý cơ quan, đơn vị; thảo luận dân chủ đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân. Hội nghị cũng bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức và viên chức trong cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị/Ảnh: Minh Trang

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã quán triệt chủ đề hành động của năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo Bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành qua 74 năm xây dựng và phát triển, phát huy quyền làm chủ, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và chính trị năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng quán triệt chủ đề hành động của năm 2019/Ảnh: Minh Trang

Cũng tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trung Nam đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2018 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê./.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương/Ảnh: Minh Trang

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia/Ảnh: Minh Trang

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị/Ảnh: Minh Trang

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan