Cập nhật ngày 13/07/2019 - 12:17:46

           

KT&DB tiếp tục nằm trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN

- Mới đây, GS, TS.Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã ký Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN, ngày 10/07/2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Theo đó, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN: 0866-7120) tiếp tục được duy trì trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của  Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Kinh tế năm 2019, với điểm tối đa 0,5.

Trải qua 52 năm phát triển, đến nay, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã trở thành một thương hiệu có uy tín 

Tiền thân của Tạp chí Kinh tế và Dự báo ngày nay là Tập san Công tác kế hoạch, ra số đầu tiên ngày 8/10/1967. Qua nhiều lần thay đổi trong cơ cấu của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tạp chí Kinh tế và Dự báo hiện nay là một đơn vị độc lập, chịu sự chỉ đạo của Ban cán sự và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trải qua 52 năm phát triển đến nay Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã trở thành một thương hiệu có uy tín, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc trong và ngoài nước.

Tạp chí được khẳng định là cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phục vụ công tác nghiên cứu chỉ đạo nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư toàn ngành.

Từ những năm 1990, Tạp chí đã tăng từ 32 trang/kỳ lên 40 trang, phát hành mỗi tháng một kỳ, rồi tăng lên 60 trang năm 2005. Từ năm 2008 tạp chí Kinh tế và Dự báo tăng kỳ phát hành lên 2 kỳ/tháng với 48 trang mỗi kỳ phát hành. Đến tháng 12/2011 tạp chí tiếp tục tăng lên 64 trang/kỳ phát hành 2 kỳ/tháng. Đến tháng 01/2013 thì tăng lên 3 kỳ/tháng với 64 trang mỗi kỳ.

Là cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tạp chí đã trở thành người đồng hành đáng tin cậy của các nhà hoạch định chính sách và cán bộ ngành kế hoạch ở cả Trung ương và địa phương. Nhiều cán bộ quản lý các cấp hiện nay đã từng có bài viết trên Tạp chí.

Là tạp chí khoa học chuyên ngành kinh tế, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã thu hút được đông đảo các bài viết có chất lượng giới nghiên cứu khoa học. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học quan trọng đã được công bố trên Tạp chí.

Các ấn phẩm của Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đất nước.

Các bài viết, các ấn phẩm của tạp chí, với thông tin phong phú, phân tích sâu các vấn đề kinh tế, xã hội đã được bạn đọc đánh giá cao và là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích với cán bộ quản lý, những người nghiên cứu khoa học./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan