Cập nhật ngày 17/07/2019 - 21:01:50

           

Sẽ có 10 chủ đề được thảo luận tại Hội nghị tổng kết nửa đầu năm 2019 của Bộ KH&ĐT

- Ngày mai, 18/07/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vương Đình Huệ sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Lãnh đạo Chính phủ, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Với trách nhiệm, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm đánh giá một cách khách quan, thực chất nhất những kết quả toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã đạt được trong 6 tháng qua; thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với Ngành để tìm ra nguyên nhân, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều cải cách, đổi mới và chất lượng.

Dự kiến Hội nghị gồm 2 phiên (buổi sáng và buổi chiều) diễn ra trong 1 ngày.

            10 chủ đề được thảo luận tại Hội nghị

1. Công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

2. Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

4. Liên kết vùng.

5. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

6. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

7. Công tác thống kê.

8. Công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

9. Triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

10. Các công tác khác.

8 báo cáo tại Hội nghị

1. Một số nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công; Định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Các vấn đề về liên kết vùng.

3. Hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

4. Tình hình giải ngân và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Kế hoạch năm 2019.

5. Tình hình giải ngân vốn ODA.

6. Đánh giá tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

7. Giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

8. Giới thiệu các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...   

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, toàn ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững quyết tâm, lòng kiên trì, sự nỗ lực, cố gắng để bước tiếp những bước vững chắc trong những tháng cuối năm 2019; nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội mới, chủ động, linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tiềm lực kinh tế trong nước để đứng vững trước những thay đổi của thế giới và phát triển nhanh, bền vững.

Dự kiến, sau Hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan