Cập nhật ngày 18/07/2019 - 08:43:41

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá

- Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị đang diễn ra và kéo dài cả ngày hôm nay, ngày 18/7/2019.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị/ Ảnh: Lê Tiên

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong thời gian qua, phát huy trí tuệ tập thể, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thể hiện được vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Nhìn lại 6 tháng qua, nền kinh tế tiếp nối được đà tăng trưởng và phát triển tích cực của năm 2018, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

“Các ngành, các cấp đều có phần đóng góp rất ý nghĩa vào thành tựu chung của cả nước, trong đó, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong về cải cách, đổi mới trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật, kế hoạch hóa, tham mưu tổng hợp, khẳng định sự chuyển biến và tiến bộ mạnh mẽ trong toàn ngành, từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức của ngành, phát huy tốt bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống vẻ vang của hơn 70 năm thành lập và phát triển ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Bộ trưởng chia sẻ.

Đáng chú ý nhất trong 6 tháng qua là Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ phiếu tán thành đạt 90,7%, thể hiện sự đồng thuận cao của các Đại biểu Quốc hội đối với những đề xuất cải cách, đổi mới của Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển của cả Nhà nước và khu vực tư nhân.

Trong suốt hơn 2 năm xây dựng và hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ngay từ những ngày đầu triển khai tổng kết, đánh giá thi hành luật. Nhờ đó, đã huy động được sự phối hợp, tham gia tích cực, rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương với 597 lượt ý kiến góp ý. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn công tác quản lý đầu tư công trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới mạnh mẽ, vượt qua chính mình, không vì lợi ích cục bộ; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Do vậy, công việc tiếp theo từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ xem xét, ban hành kịp thời với tiến độ triển khai Luật. Đồng thời, triển khai ngay công tác phổ biến pháp luật đối với Luật Đầu tư công trên tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức phổ biến trực tuyến cho tất cả các địa phương.

Tiếp nối bài học kinh nghiệm và những thành công của Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Đây là 02 dự luật quan trọng, có mức độ khó hơn so với Luật Đầu tư công, do có nhiều điểm đổi mới và phạm vi tác động đến nhiều đối tượng, bao gồm cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là vốn đầu tư khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong tiếp tục nhận được sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Bộ, ngành trung ương và địa phương đối với 02 dự án Luật này.

Về công tác triển khai thi hành Luật Quy hoạch, vừa qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch. Hội nghị đã trao đổi nhiều vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật, đòi hỏi không những các bộ, ngành, địa phương cùng nỗ lực, cố gắng mà còn cả công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Đây là một bộ Luật phức tạp, mất nhiều thời gian trong công tác hoàn thiện, thông qua cũng như công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, chúng ta đã đạt được bước tiến quan trọng, trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. Đây là những căn cứ quan trọng trong công tác triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề về cách hiểu, cách thức triển khai các quy định của Luật Quy hoạch, nguồn lực cho nhiệm vụ quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời, thấu đáo nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các quy hoạch theo quy định. Tôi đề nghị toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến công tác quy hoạch quán triệt sâu rộng nội dung của Hội nghị toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch đến từng tổ chức, cá nhân liên quan, khẩn trương tổ chức triển khai các hoạt động trên tinh thần không ngại khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, huy động các nguồn lực hợp pháp bổ sung cho nguồn ngân sách nhà nước nhằm mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch, loại bỏ tâm lý chờ đợi cả về nguồn lực và hướng dẫn theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, đẩy mạnh chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện.

 “Chúng tôi cũng ý thức được rằng, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, đặc biệt là của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, sự phối hợp, hợp tác hiệu quả các các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Chặng đường đổi mới, sáng tạo và phát triển vẫn còn dài ở phía trước, những khó khăn, thách thức còn nhiều và ngày càng gay gắt, những hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục triệt để. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, hành động nhanh, quyết liệt hơn nữa, phục vụ chuyên nghiệp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước”, Bộ trưởng phát biểu.

Với vai trò của mình, tại Hội nghị ngày hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đối với nhiệm vụ và các ý kiến tham mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sớm cho ý kiến và quyết định đối với các đề xuất cơ chế, chính sách, pháp luật mà Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua trong các lĩnh vực do Bộ phụ trách, trong đó, xem xét, ban hành sớm Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT...

“Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và xây dựng vì mục tiêu phát triển chung, Hội nghị hôm này dành thời gian để nghe các bộ, ngành, địa phương phát biểu ý kiến, trong đó, tôi đề nghị tập trung vào phân tích những khó khăn, thách thức đang gặp phải và kiến nghị các giải pháp hiệu quả trong 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2019, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2020 cũng như của cả giai đoạn 5 năm 2016-2020”, Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương ở tất cả các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là trong việc quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt các định hướng, chính sách, chỉ đạo của trung ương để tham mưu kịp thời, đúng pháp luật cho cấp Lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các giải pháp chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước cũng như của từng tỉnh, thành phố”, Bộ trưởng nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan