Cập nhật ngày 18/07/2019 - 13:59:35

           

Bộ KHĐT cần có tư tưởng bứt phá, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng

- “Sáng nay Thủ tướng nhờ tôi nhắn nhủ tới các đồng chí rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải xây dựng được các thể chế chính sách để kiến tạo và phát triển, xứng đáng là bộ tổng tham mưu của toàn bộ nền kinh tế”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ.

Sáng 18/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị/ Ảnh: Lê Tiên

 Khẳng định vị trí tổng tham mưu về điều hành kinh tế vĩ mô

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.

Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành, cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 186 nhiệm vụ cụ thể. Những giải pháp, chính sách này nhìn chung đều đã phát huy tác dụng và đạt được nhiều kết quả tích cực, đúng hướng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về quản lý quy hoạch và đầu tư công; đề xuất nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách huy động nguồn lực mang tính đột phá để phát triển đất nước.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các địa phương kiến nghị đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động vốn đầu tư xã hội còn thấp; môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng được yêu cầu; vướng mắc trong chuyển tiếp quy hoạch.

Bộ sớm hướng dẫn các địa phương thực hiện Luật Đầu tư công; chồng chéo, mâu thuẫn giữa các Luật như Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp; bố trí vốn cho các dự án ODA; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; vấn đề phát triển các vùng, liên kết vùng; giải ngân vốn đầu tư chậm;..

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ nhất, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%.

Thứ hai, thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, việc thay đổi chính sách của các nền kinh tế chủ yếu, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo các tác động, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 02 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8, cụ thể là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.Triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công (sửa đổi), xây dựng và hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn.

Thứ tư, theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 và các quyết nghị của Chính phủ tại: Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017;Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017;...

Thứ năm, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời ghi nhận và trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình trong kế hoạch năm 2019. Cuối cùng, triển khai thực hiện đúng tiến độ với chất lượng tốt các đề án, báo cáo được phân công trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu các chính sách

Đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, những thành công trong 6 tháng qua có sự đóng góp không nhỏ của Bộ.

Theo tình hình kinh tế trong nước và thế giới trong 6 tháng cuối năm 2019 được dự báo khó khăn và diễn biến khó lường.

 “Tăng trưởng thương mại thế giới năm 2019 dự báo chỉ đạt 2,6%, bằng một nửa so với 2018 và là mức thấp nhất kể từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều gặp vấn đề về tăng trưởng, ngoại trừ Mỹ. Nhật Bản không tăng trưởng, Ấn Độ từ chỗ tăng trưởng gần 7% nay quay về ngưỡng hơn 5%, Trung Quốc vừa rồi tăng trưởng 6,2% là mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây”, Phó Thủ tướng dẫn giải.

Chỉ rõ kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn, Phó Thủ tướng cho biết, mọi diễn biến trên thế giới đều tác động đến chúng ta.

“Trong nước thì nhiều vấn đề tích tụ lâu năm như thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước, cắt giảm năng lực sản xuất dư thừa. Các lợi thế từ CPTPP chưa thể tận dụng ngay được trong khi EVFTA còn phải chờ nghị viện châu Âu và Quốc hội của ta phê chuẩn”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói thêm và yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho chính phủ nhằm khơi thông các động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2019.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như các địa phương hôm nay đã nhấn mạnh, là tổng tham mưu trưởng của nền kinh tế, nên cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu các chính sách tài khoá , tiền tệ và thương mại. Đặc biệt, các đồng chí phải có những phân tích, đánh giá tình hình kịp thời, tham mưu cho chính phủ những giải pháp căn cơ”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng cuối năm.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan tổng tham mưu trưởng về chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ, mục tiêu kiên trì, phấn đấu để đạt được mục tiêu năm 2019 tốt hơn năm 2018. 

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có tư tưởng bứt phá, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng, giữ vững nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành căn cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần xác định nhiệm vụ cải cách thể chế, chính sách để kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là nhiệm vụ bao trùm chức năng của ngành; nhất là xây dựng mô hình phát triển kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 "Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, phải là đơn vị đi tiên phong trong đổi mới thể chế và kinh tế" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng gợi ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập một ban cải cách, sau đó giúp Chính phủ liệt kê những vướng mắc trong thể chế, chính sách và đề xuất các giải pháp khắc phục. Đó chính là ưu tiên hàng đầu nhằm khơi thông nguồn lực, tạo đà cho tăng trưởng bền vững.

“Cần tạo chuyển biến căn bản về đầu tư công trung hạn, đây là điểm yếu rất cơ bản của nước ta trong mấy năm gần đây”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động hơn và nhanh nhạy hơn; đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn; quyết tâm hơn, sâu sát hơn trong tổ chức thực hiện; tiến độ kịp thời hơn và chất lượng hơn.

"Mong muốn của Chính phủ là 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ động sáng tạo và mạnh mẽ hơn để giải quyết dứt điểm các nút thắt tồn tại. Kinh nghiệm thời gian qua là Phó Thủ tướng đeo bám, Bộ trưởng, Thứ trưởng đeo bám từng nhiệm vụ thì khó mấy cũng thành công". Phó Thủ tướng chia sẻ tại Hội nghị./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan