Cập nhật ngày 19/07/2019 - 19:11:24

           

Bộ Kế hoạch và Đầu tư học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 10 khóa XII

- Chiều ngày 19/7, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII dưới sự chủ trì của đ/c Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích cho biết, Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn về công tác chuẩn bị các Đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đó là: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đ/c Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Trung

Cùng với đó, Trung ương đã dành thời gian tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đồng chí Mai Ngọc Bích, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chuẩn bị, phục vụ nhiều hoạt động, công việc của Tiểu ban kinh tế - xã hội và Tổ Biên tập, xây dựng Đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình Tổ Biên tập, Tiểu ban kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị và Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến.

Cũng tại hội nghị, PGS, TS. Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Tổ Biên tập của Tiểu ban kinh tế - xã hội trình bày về các nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Trong đó có định hướng xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 thông qua đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường, chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững cũng như các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Trung

PGS, TS. Bùi Tất Thắng cho biết, kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để đưa ra dự kiến, định hướng xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đề cao tính hiệu quả của hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích khẳng định, đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, do đó, mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy trách nhiệm nêu gương của mình, học tập nghiêm túc, nắm vững các nội dung được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị. Sau khi tiếp thu đầy đủ các nội dung được trình bày tại hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ thông qua những hình thức khác nhau tiếp tục nghiên cứu lồng ghép vào trong sinh hoạt chi bộ để phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan