Cập nhật ngày 30/08/2019 - 21:07:19

           

Mỗi văn bản, mỗi quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tác động rất lớn

- Vì thế, Bộ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đặc biệt trong vai trò tham mưu trưởng của nền kinh tế, nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho Bộ.

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai nhiệm vụ, kết quả công tác 8 tháng năm 2019, chiều nay, 30/8.  Phó Chủ tịch nước cũng tham dự Lễ phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hoá công sở".

Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn thể hiện tư duy đổi mới

Tại buổi làm việc, báo cáo về kết quả công tác, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn khẳng định được vai trò tiên phong trong cải cách và đổi mới, thể hiện rõ nét sự chuyển biến tích cực và tiến bộ mạnh mẽ trong từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ, từng kết quả đạt được trong 8 tháng qua và những năm gần đây.

Trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn thể hiện tư duy đổi mới mang tầm chiến lược dài hạn, tư tưởng chính sách thông thoáng nhưng quản lý toàn diện và hiệu quả, phân cấp mạnh mẽ, tập trung tháo gỡ các nút thắt nhằm khơi thông về mặt thể chế, thông qua đó thu hút hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế.

Về phát triển kinh tế - xã hội, liên tục trong 3 năm qua, Bộ đã chuyển đổi mạnh phương thức làm kế hoạch từ chỗ các bộ, ngành, địa phương đến làm việc tại trụ sở Bộ sang tổ chức làm việc theo vùng. Qua đó, đã tiết kiệm đáng kể chi phí về mặt nguồn lực cũng như thời gian cho các bộ, ngành, địa phương nhưng đồng thời tăng cường công tác phối hợp, tạo ra sự hiểu biết, trao đổi, chia sẻ, thống nhất, liên kết lẫn nhau giữa các địa phương trong vùng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang triển khai hiệu quả các hiệm vụ như thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); quản lý nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi…; thực hiện tốt công tác thống kê, xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII…

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp đều được tin học hoá, có thể thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung báo cáo tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cũng cho rằng, thực trạng giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm đạt thấp so với yêu cầu đề ra. Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ đã chủ trì thành lập một số đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Thứ trưởng cũng nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quán triệt sâu sắc và kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng thể chế

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện trong thời gian qua. 

Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng tình hình kinh tế - xã hội cơ bản diễn biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

“Những kết quả này đạt được cũng là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành kế hoạch và đầu tư”, Phó Chủ tịch chỉ rõ. 

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng lưu ý ngành Kế hoạch và Đầu tư một số hạn chế cần khắc phục:

Thứ nhất, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, tiến độ năm 2019 thấp hơn năm 2018.

Thứ hai, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục rà soát việc phân bổ vốn đầu tư công khắc phục hạn chế, không để có  dự án đầu tư hiệu quả không cao.

Thứ ba, cần thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn đầu tư công, cũng như nguồn lực đầu tư nói chung hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham gia điều phối chương trình, kế hoạch các địa phương bảo đảm hợp lý, công bằng.

 “Mỗi văn bản, mỗi quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tác động rất lớn đến xã hội, doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch nước khẳng định.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục thực hiện, đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng thể chế, có những tham mưu tốt hơn trong các lĩnh vực, như: kinh tế hợp tác xã, tập thể, chiến lược quốc gia đổi mới sáng tạo, Cách mạng Công nghiệp 4.0…

 Đặc biệt, với vai trò chủ trì Tiểu ban văn kiện lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới đây, Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao 7 công việc quan trọng, Phó Chủ tịch nước hy vọng, Bộ "tiếp tục phát huy hiệu quả, hiệu suất công việc, tham mưu, kiến nghị cho Đảng nhiều chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thời đại mới và phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam".

Phó Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu Bộ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đặc biệt trong vai trò tham mưu trưởng của nền kinh tế, nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cam kết, ngành KH&ĐT tiếp tục phát huy tối đa khả năng, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó

Sẽ tiếp tục phát huy tinh thần luôn đổi mới, cải cách, trí tuệ, bản lĩnh

Tiếp thu những lưu ý của Phó Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn khẳng định được vai trò tiên phong trong cải cách và đổi mới.

Điều đó được thể hiện rõ nét sự chuyển biến tích cực và tiến bộ mạnh mẽ trong từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, từng lĩnh vực công tác, từng nhiệm vụ. 

“Bộ luôn luôn xác định tinh thần là cơ quan tham mưu quan trọng nhất và chất lượng nhất để làm sao đưa ra được những khung khổ thể chế một cách cạnh tranh nhất, đáp ứng yêu cầu tốt nhất nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội chung của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định không thể xây dựng chính sách kiểu “ngồi một chỗ trong phòng”, do đó thường xuyên có sự luân chuyển cán bộ với các địa phương để thu thập kinh nghiệm thực tế, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng các chính sách vĩ mô. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, ngành Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ cùng tập thể cán bộ ngành tiếp tục phát huy tối đa khả năng, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự và phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể và cá nhân của ngành KH&ĐT

Tại Lễ phát động, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho một số đơn vị và cá nhân của ngành Kế hoạch và Đầu tư./.

Quang Dũng/ Ảnh: Lê Tiên
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan