Cập nhật ngày 09/09/2019 - 22:51:37

           

Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng bảo hiểm y tế 100%

- Chỉ đến năm 2021, việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh, lúc này, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình.

Ảnh minh họa

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 01/01/2021, quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng nêu trên cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Do vậy, tính đến thời điểm hiện tại, việc thông tuyến bảo hiểm y tế mới được áp dụng ở các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã và tuyến huyện. Chỉ đến năm 2021 thì việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh, lúc này, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình.

Theo khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP cũng đã nêu rõ về người bệnh được hưởng:

- 100% chi phí khi khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

- 100% chi phí đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, ngoại trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến;

- 100% chi phí với trường hợp chỉ chi cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

- 100% chi phí nếu là sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội, công an nhân dân; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo…

- 95% chi phí nếu là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng, trừ cha/mẹ đẻ, vợ/chồng/con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ và người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

- 80% chi phí với các đối tượng khác.

Thực tế hiện nay, nếu khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh thì người bệnh chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% về chi phí điều trị nội trú.

Với chính sách mới này phần nào giảm bớt được khó khăn về mặt tài chính cho người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế.

Đây là nội dung được quy định cụ thể tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan