Cập nhật ngày 25/09/2019 - 14:10:18

           

Thí điểm 6 thủ tục mới của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

- Từ 01/10/2019, 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế liên quan đến an toàn thực phẩm, môi trường y tế sẽ được thí điểm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Ngày 24/09/2019, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, theo kế hoạch, 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế thuộc Cục An toàn thực phẩm và Cục Quản lý môi trường y tế sẽ được thí điểm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ ngày 01/10/2019.

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm 6 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia

Trong đó, 2 thủ tục thuộc Cục An toàn thực phẩm chủ trì gồm: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

Bốn thủ tục thuộc Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì gồm: Cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu do thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp.

Sau quá trình vận hành kiểm thử, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp… Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm 6 thủ tục mới nêu trên từ ngày 01/10 tới.

Quá trình thực hiện thí điểm sẽ chấp nhận song song cả Giấy phép, thông báo bằng bản điện tử (qua Cổng thông tin một cửa quốc gia) và bản giấy.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), thời gian qua, với sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899, đặc biệt là Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Bộ Y tế đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để kết nối liên thông với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan