Cập nhật ngày 04/10/2019 - 21:58:28

           

Năm 2018, số công chức hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ chiếm tới 96,64%

- Theo báo cáo của Bộ Nội vụ gửi Quốc hội, trong tổng số hơn 469.000 công chức, chỉ có 0,57% không hoàn thành nhiệm vụ, tương ứng với 2.694 công chức.

Chỉ có 2,28% công chức "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực" và 0,57% công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Tính đến hết ngày 25/09/2019, Bộ Nội vụ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 30 bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương. Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Thái Bình chưa gửi tổng hợp số liệu báo cáo.

Kết quả tổng hợp các cơ quan đã báo cáo cho thấy, trong tổng số 469.035 công chức, có 132.573 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 28,27%; 320.660 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 68,37%.

Đáng chú ý, còn 10.686 công chức "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực", chiếm 2,28%. Tỷ lệ này gần như tương đương với báo cáo của Bộ Nội vụ hồi tháng 5 vừa qua (2,36%), nhưng tăng lên gần 4.000 người, do số lượng bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo nhiều hơn.

Có 2.694 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,57% và 2.422 công chức chưa được đánh giá (do không đảm bảo thời gian làm việc trong năm như xin nghỉ phép dài hạn từ 6 tháng trở lên vì lý do cá nhân; nghỉ chữa bệnh cả năm hoặc kéo dài từ năm này sang năm khác).

Đối với viên chức, trong tổng số 1.659.979 người, có 457.550 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 27,56%; 1.098.137 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 66,15%; 97.043 người hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 5,85%; 6.240 người không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,37%; 1.009 viên chức chưa được đánh giá, chiếm 0,07%.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cũng là nội dung trong báo cáo này. Theo báo cáo, đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý và sử dụng biên chế; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng tiến độ, tỷ lệ theo quy định; bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý sai phạm thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định tại một số bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, 131 trường hợp bị miễn nhiệm, thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 176 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận. 121 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp. 53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức; 15 trường hợp bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; 645 trường hợp rút kinh nghiệm và 896 trường hợp biện pháp xử lý khác./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan