Cập nhật ngày 02/12/2019 - 13:58:09

           

Bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ từ ngày 15/01/2020

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C sẽ chính thức bị “khai tử” thông qua việc dừng kiểm tra và cấp chứng chỉ từ ngày 15/01/2020

Ngày 26/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ 

Qua Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2020. Tuy nhiên, các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT vẫn có giá trị sử dụng. Đồng thời các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư có hiệu lực sẽ tiếp tục được thực hiện đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Như vậy, tới đây các trung tâm, cơ sở giáo dục sẽ phải dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (trình độ A, B, C) và có thể sẽ cấp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 9 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam là: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Đại học Ngoại ngữ Huế, Đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ và Đại học Vinh.

Chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C ra đời từ năm 1993 (Quyết định số 177/QĐ-TCBT, ngày 30/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C) dùng để đánh giá trình độ Anh ngữ của người học tiếng Anh tại Việt Nam. Dù sau đó có nhiều quy định mới về đánh giá năng lực ngoại ngữ, tuy nhiên các loại chứng chỉ này vẫn tồn tại. Những người đi thi lấy các loại chứng chỉ này đa phần là giáo viên, hoặc đối tượng chuẩn bị thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc cấp các chứng chỉ ngoại ngữ trên từ lâu đã bị thả nổi và không đảm bảo chất lượng, người học dù không có kiến thức về ngoại ngữ nhưng có thể dễ dàng nhận được chứng chỉ bằng cách nộp tiền./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan