Cập nhật ngày 30/12/2019 - 20:59:38

           

Đoàn Thanh niên Bộ KH&ĐT tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019

- Chiều ngày 30/12, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Ngọc Bích – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan và đồng chí Trần Thị Thu Lan - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ.

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Phó Bí thư Đỗ Minh Chiến cho biết, hiện tổng số đoàn viên thanh niên trong cơ quan là 3.660 đồng chí, trong đó có 660 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức và 3.000 đoàn viên là sinh viên Học viện Chính sách phát triển. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc, trong năm qua, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, tạo ra sự chuyển biến tích cực, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng công tác thanh niên, đóng góp vào sự phát triển của tổ chức đoàn trong cơ quan cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn chung của cơ quan.

Từ đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tuyên giáo

Trong đó, công tác tuyên giáo tập trung vào các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của thanh niên luôn được coi là công tác trọng tâm và được Ban thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện, thông qua việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Toàn cảnh hội nghị/Ảnh: Minh Trang

Về giáo dục lý luận chính trị và quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ đã tích cực tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong cơ quan thông qua các buổi tham quan, nói chuyện thời sự chính trị, trao đổi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề. Tháng 5/2019, Đoàn Thanh niên Bộ đã tổ chức đoàn tham quan và làm lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử ATK Tân Trào, tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục học tập về truyền thống đấu tranh và tinh thần, lý tưởng chính trị của thế hệ đi trước trong những năm tháng kháng chiến. Tháng 11/2019, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức thành công hai chương trình Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư.

Liên quan đến giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, Đoàn Thanh niên Bộ tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có chiều sâu, sôi nổi và đạt hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau, tiêu biểu là các hoạt động như: Tọa đàm, hội diễn văn nghệ quần chúng, hoạt động mit-tinh kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, thăm và tặng quà các gia đình anh hùng, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Tháng 7/2019, Đoàn Thanh niên Bộ đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng cục Thống kê tổ chức hoạt động thắp nến tri ân, dâng hương đài tưởng niệm đảo Cồn Cỏ, qua đó tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của các thế hệ đi trước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên cũng được cụ thể hóa thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên; tổ chức nhiều hình thức hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Bộ cho đoàn viên, thanh niên. Nhiều lượt đoàn viên trong cơ quan đã tham gia các đợt tập huấn về Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Mặt khác, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ cũng chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện định kỳ về công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng tháng và hàng quý, thường xuyên gần gũi và chia sẻ với các cán bộ, đoàn viên trong cơ quan; thông qua cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn để nắm tình hình tư tưởng của đoàn viên và có định hướng dư luận trong đoàn viên thanh niên; tham mưu, phối hợp với cấp uỷ và lãnh đạo các đơn vị giải quyết kịp thời nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên thanh niên, góp phần ổn định tư tưởng, động viên cán bộ công chức trẻ yên tâm công tác.

... đến công tác chính trị, chuyên môn

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong năm 2019, đoàn viên thanh niên cơ quan đã tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, chính trị quan trọng của cơ quan như tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội; đề xuất các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế; xúc tiến đầu tư và vận động nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, tổ chức và tham gia nhiều cuộc Hội thảo, chương trình đào tạo phổ biến các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, đấu thầu và các nội dung quản lý nhà nước liên quan.

Nhiều đơn vị cơ sở Đoàn đã chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để tổ chức Đoàn và đoàn viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Bộ.

Xác định chủ đề công tác của năm 2020 là “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn”, Đoàn Thanh niên cơ quan xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 phải bám sát nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan để tổ chức các phong trào thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong các mặt công tác của cơ quan; tham gia có chọn lọc các hoạt động thanh niên có chiều sâu, phát huy được năng lực chuyên môn của các bạn đoàn viên thanh niên cơ quan.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả 3 phong trào và 3 chương trình lớn của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022.

Ngoài ra, tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thanh niên trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.../.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan