Cập nhật ngày 09/01/2020 - 15:16:34

           

44 sự kiện nổi bật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

- Qua 44 sự kiện tầm quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trong năm 2019 đã góp phần từng bước xác định rõ các nguồn lực của đất nước, đồng thời gợi mở các giải pháp hiệu quả để nền kinh tế Việt Nam có thể thoát được bẫy thu nhập trung bình...

Năm 2019 đã kết thúc, với những thành tựu đáng tự hào. Nhìn lại năm 2019, chúng ta vui mừng với những kết quả toàn diện đạt được trên hầu hết các lĩnh vực, và niềm vui ấy đang lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo... Với ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, quyết tâm không ngừng nghỉ, không lùi bước trước khó khăn, chúng ta đã có năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu phát triển được Quốc hội giao. Trong đó, quy mô nền kinh tế năm 2019 đã đạt hơn 262 tỷ USD; quy mô xuất nhập khẩu đã vượt mốc 500 tỷ USD (hơn 517 tỷ USD); cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD; dự trữ ngoại hối đạt gần 80 tỷ USD,… đây là “những con số mà 10 năm trước chúng ta không thể hình dung được”, như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương mới đây.

Đáng phấn khởi là, quy mô nền kinh tế lớn nhưng chúng ta vẫn giữ được đà tăng trưởng hàng đầu khu vực và thế giới (7,02%). Chúng ta cũng không chấp nhận đánh đổi giữa tăng trưởng nhanh và ổn định kinh tế vĩ mô khi giữ được lạm phát ở mức rất thấp (2,79%), ngân sách thặng dư, tỉ lệ nợ công so với GDP giảm mạnh, xuống mức 56% và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định (65%),… Chúng ta cũng không đánh đổi giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng, giữa tăng trưởng cao và tăng trưởng bền vững,...

Qua 44 sự kiện tầm quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trong năm 2019 đã góp phần từng bước xác định rõ các nguồn lực của đất nước, đồng thời gợi mở các giải pháp hiệu quả để nền kinh tế Việt Nam có thể thoát được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp và bẫy rác thải công nghệ.

44 sự kiện nổi bật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

1

Chuỗi hoạt động của Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tham mưu cho Đại hội Đảng 13

Series of events: Editorial Committee of Economic - Social Subcommittee advises the 13 Party Congress 

2

Chia sẻ tầm nhìn 2019  ngày 30/01/2019 mở màn cho một năm mới với nhiều khát vọng và tư tưởng mới về sự phát triển quốc gia

Sharing Vision 2019 with new aspirations and ideas for National Development 

3

Tầm nhìn quốc gia 2045 lần đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công bố tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 19/2/2019

The 2045 National Vision was first announced by the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc at MPI Headquarter 

4

Diễn đàn bền vững Việt Nam 2019 diễn ra vào 2 ngày 17-18/01/2019

Vietnam Sustainability Forum 2019 

5

Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và giới thiệu Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ngày 22/1/2019

Conference on improving Business Environment and Competitiveness 

6

Chuỗi Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Series of events amending the Investment Law and the Enterprise Law 

7

Chuỗi hội thảo tham vấn mô hình Đối tác công tư PPP

Series of consultation workshops on PPP model 

8

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay và Công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019

2019 Housing and Population Census 

9

Hội nghị Uỷ ban điều phối chung khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 12 ngày 10/3/2019

The 12th Cambodia-Laos-Vietnam Development Committee Meeting 

10

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư là khách mời danh dự phát biểu tại sự kiện Liebesmahl Đông Á lần thứ 99 tại Tòa Thị chính Hamburg vào ngày 15/3/2019

MPI Minister speaks at the 99th Liebesmahl East Asia event at Hamburg City Hall 

11

Tọa đàm về đánh giá quốc gia đa chiều - Đề xuất các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 ngày 16/5/2019

Dialogue on Multidimensional national Assessment - Proposing Vietnam's development priorities for the period 2021-2030 

12

Diễn đàn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam ngày 10/6/2019 Diễn đàn đối thoại chính sách đầu tiên giữa các quỹ đầu tư trong và ngoài nước với Chính phủ và cộng đồng start-up Việt Nam

Vietnam Venture Summit 2019 

13

Luật Đầu tư công sửa đổi được Quốc hội thông qua vào sáng 13/6 với 90,7% đại biểu Quốc hội tán thành

National Assembly  passed The revised Public Investment Law 

14

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 ngày 26/6/2019

Mid-term Vietnam Business Forum 2019 

15

Lễ kí kết Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh Châu Âu vào ngày 30/6/2019

Signing Ceremony of Vietnam - European Union Investment Protection Agreement (EVIPA) 

16

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản ngày 1/7/2019

32 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được trao với tổng giá trị lên đến hơn 8 tỷ USD.

Vietnam Investment Promotion Forum in Japan

32 investment registration certificates and a memorandum of understanding (MOU) with a total value of over 8 billion USD 

17

Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 ngày 10/7/2019

Vietnam Business White Paper 2019 Launching Ceremony

18

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thi hành Luật Quy hoạch ngày 15/7/2019

National Conference on the implementation of the Planning Law 

19

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Liên hợp quốc ngày 18/7/2019

MPI shares experiences on the implementation of sustainable development goals at the United Nations headquarter on July 18, 2019 

20

Diễn đàn Mua bán và Sát nhập Việt Nam 2019 ngày 6/8/2019

Vietnam M&A Forum 2019 

21

Hội nghị Cải thiện năng suất lao động Quốc gia ngày 7/8/2019

National Labor Productivity Improvement Conference 

22

Quyết định ngày 12/8/2019 ban hành Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, tạo nền tảng pháp lý cho kinh tế chia sẻ

Decision on August 12, 2019 promulgating a scheme to promote the sharing economy model, creating a legal foundation for the sharing economy 

23

Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Resolution 50 on the orientation to improving institutions, policies and the quality, efficiency of foreign Investment Cooperation to 2030 

24

Lễ Phát động Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngày 30/8/2019

Launching Ceremony of the movement "MPI Officials & employees implementing Office Culture 

25

Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 25

The 25th APEC Ministerial Meeting on Small and Medium Enterprises 

26

Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 ngày 19/9/2019

 Vietnam Reform and Development Forum 2019 

27

Chuỗi Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công, phát triển vùng kinh tế trọng điểm và đồng bằng Sông Cửu Long

Series of Conferences on  socio-economic development and public investment development plans, key economic region development and Mekong Delta 

28

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

National Conference on promoting the allocation and disbursement of public investment capital in 2019 

29

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia ngày 3/10/2019

 Establishment of National Innovation Center 

30

Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam – Campuchia ngày 4/10/2019

Vietnam - Cambodia Trade and Investment Promotion Conference 

31

Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể vào ngày 14/10/2019

 National Conference on the renewal, development and improvement of collective economic efficiency for the 15 years period 

32

Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2019 ngày 14/10/2019

Forum on Cooperative and Cooperative Economics 2019 

33

Lễ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ngày 18/10/2019

The First-Class Labor Medal  in the national emulation movement to build a new countryside 

34

Tọa đàm Đối thoại chính sách: “Đánh giá lại quy mô GDP của nền kinh tế: Những vấn đề đặt ra từ các góc nhìn đa chiều” ngày 31/10/2019

Policy Dialogue Discussion: "Re-assessing GDP size of the economy: Issues raised from multi-dimensional perspectives" 

35

Kỳ họp lần thứ 6 Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế giữa Pháp và Việt Nam ngày 4/11/2019 tại Paris

The 6th Annual High-Level Economic Dialogue between France and Vietnam in Paris

36

Kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Bỉ về hợp tác kinh tế ngày 6/11/2019 tại Bruxelles

The 5th meeting of Vietnam-Belgium Joint Commission on Economic Cooperation on 6 November 2019 in Brussels 

37

Diễn đàn Nghiên cứu Việt Nam – Nhật Bản về “Tăng cường hợp tác công nghiệp Nhật Bản - Việt Nam thông qua thúc đẩy chuyển giao công nghệ”

ngày 22/11/2019

Vietnam - Japan Research Forum on "Enhancing Japan - Vietnam industrial cooperation through promoting technology transfer" 

38

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Hàn Quốc-ASEAN ngày 25/11/2019

MOU Signing Ceromony on Korea-ASEAN development cooperation 

39

Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam – Australia lần thứ nhất ngày 29/11/2019

The first Vietnam - Australia Economic Partnership Conference

40

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc ngày 28/11/2019

Có 33 cam kết với tổng giá trị 19,5 tỷ USD

Vietnam - Korea Business Forum on November 28, 2019

33 investment certificates & MOU with a total value of USD 19.5 billion 

41

Chương trình vì sự Phát triển cộng đồng và phát động Sáng kiến Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam ngày 5/12/2019

Program for Community Development and the launch of the White Stick Initiative for the Blind in Vietnam 

42

Hội nghị Đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 7 ngày 12/12/2019

Final Evaluation Conference of Vietnam - Japan Joint Initiative 

43

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 23/12/2019

The Prime Minister's Conference with businesses 

44

Chương trình âm nhạc “Tự hào Việt Nam”

MPI New Year Concert 2020 “TỰ HÀO VIỆT NAM”

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan